MARS

O produkte

 • NOVINKA technológia Connect Assist: automatické rozpoznávanie geometrie a temperačného modulu.
 • Široká škála meracích senzorov vyhovujúca všetkým relevantným medzinárodným štandardom - rôzna veľkosť, materiál, povrchová úprava.
 • Nový RheoScope modul umožňujúci simultánne zaznamenávať reologické vlastnosti a zmeny v mikroskopických štruktúrach testovaných vzoriek. Spoločne s programovým vybavením umožňuje vyhodnotenie distribúcie a veľkosti častíc.
 • Rýchle a precízne temperačné zariadenie - kvapalinové, elektrické a peltierovské.
 • Inovačný horný kryt temperačných modulov (pasívny, aktívny).
 • ' Extensional Rheology System ' (SER) - systém umožňujúci merať extenzívne parametre roztavených materiálov.
 • Patentovaná komora CTC využívajúca kombináciu konvekčného a radiačného prenosu tepla pre rýchlu a homogénnu distribúciu teplôt od -150 do 600 °C.
 • Rheonaut ako kombinácia reometra a FTIR spektrometra ku sledovaniu reologických zmien na molekulárnej úrovni.
 • Du Nouy prstenec pre štúdium dejov na medzifázovom rozhraní.
 • Ďalšie typy meracích komôr poskytujúce užívateľom nadštandardné využitie reometrov (tribologická, elektroreologická, UV vytvrdzovacia, vysokotlaková - do 400 bar, submerzná, pre konštrukčné materiály a bitumenové spojivá).
 • Špeciálny upínač vzorky na skúšky lámavosti a ohybu.
 • Multi-tasking s podporou softvéru HAAKE RheoWin.
 • Doplnkové softvérové moduly - TTS, Spectra, MWD, Interfacial rheology.
 • Integrovaný server pre diaľkové ovládanie a údržbu.