HAAKE Viscotester 1 plus a 2 plus

O produkte

Malé rotačné viskozimetre Haake Viscotester 1 plus (VT 1 plus) a 2 plus (VT 2 plus) sú vhodné pre rýchle otestovanie vzoriek a porovnávacie meranie. Tieto prístroje napájané batériami, sú jednoducho prenosné a je možné ich upevniť aj do stojanu. Namerané dáta sa zobrazujú na digitálnom displeji. Viskozimeter je dodávaný v prenosnom kufríku s 3 meracími senzormi.

Použitie napr. pre farby, atramenty, šampóny, krémy, oleje, omáčky