Viskozimetre

Hopplerov viskozimeter
Tradičný viskozimeter HAAKE pre meranie viskozity padajúcou guličkou, tiež známy ako Hopplerov viskozimeter, sa používa na presné meranie transparentných newtonovských kvapalín a plynov.

Detail

HAAKE Viscotester 1 plus a 2 plus
Malé rotačné viskozimetre Haake Viscotester 1 plus a 2 plus sú vhodné pre rýchle otestovanie vzoriek a porovnávacie meranie.

Detail

HAAKE Viscotester C, D, E typu Brookfield
Thermo Scientific HAAKE Viscotester radu C, D a E sú určené pre relatívne meranie viskozity a porovnávacie meranie pri kontrole kvality podľa platných noriem.

Detail

HAAKE CaBER 1
Jediný komerčne dostupný prístroj pre meranie elongačných vlastností. Pracuje na princípe rýchleho odtiahnutia malých objemov kvapaliny a merania hrúbky vytvoreného vlákna v čase.

Detail