HAAKE Viscotester C, D, E typu Brookfield

O produkte

Thermo Scientific HAAKE Viscotester radu C, D a E sú určené pre relatívne meranie viskozity a porovnávacie meranie pri kontrole kvality podľa platných noriem.

Nový rad viskozimetrov nahrádza existujúce typy viskozimetrov VT 6/7plus verzie L a R.

HAAKE Viskotester radu C, D a E sú rotačné viskozimetre, ktoré merajú odpor testovanej látky voči pohybu vretena a výsledkom je nameraný krútiaci moment.

Dodávané sú kompletne v kufríku so stojanom a súpravou vretien.

  • Digitálny displej s parametrami viskozity, % krútiaceho momentu, otáčkami, typ vretena, vyšší viskozitný limit, teplota (voliteľná)
  • Vstavané automatické overenie funkčnosti
  • Viditeľný a akustický signál pri kritických podmienkach merania
  • Jednoduchá kalibrácia viskozity a teploty (voliteľná)
  • 10 užívateľských jazykov
  • Dva roky záruka
HAAKE Viscotester E, D a C meria podľa nasledujúcich noriem:
BS 6075, 5350; ISO 2555, 1652; ASTM 115, 789, 1076, 1084, 1286, 1417, 1439, 1638, 1824, 2196,2336, 2364, 2393, 2556, 2669, 2849, 2983, 2994, 3232, 3236, 3716