6.5.2021

WEBINÁR: Experimental Methods for Measuring Vapor Pressures of Chemical Substances

Názov:   Experimental Methods for Measuring Vapor Pressures of Chemical Substances
Dátum: 6. 5. 2021
Čas: 16:30 hod.
Doba trvania: približne 1 hodina
Jazyk: angličtina
Prednášajúci:  Dr. Vladimir Martis
Registrácia a ďalšie informácie: TU

Webin%C3%A1%C5%99_SMS.png

Vážení zákazníci,

srdečne Vás pozývame na webinár organizovaný Surface Measurement Systems o využití techniky VPA, kde Vás kolega zoznámi s nedávnymi výsledkami výskumu merania tlaku pár Knudsenovou celou a statickou metódou.

Váš tím PRAGOLAB s.r.o.