Vymeňte starý za nový!

Vážení používatelia FTIR spektrometrov Thermo Nicolet™, týmto si Vás dovoľujeme osloviť a upozorniť zároveň, že servisná podpora na FTIR spektrometre série Nicolet X700 bude koncom roka 2021 ukončená.
Servis na tieto spektrometre bude našou spoločnosťou poskytovaný naďalej v plnom rozsahu, avšak môže dôjsť k tomu, že pri potrebe niektorých náhradných dielov už nebude možné tieto objednať u výrobcu.
Preto sme v spolupráci s výrobcom pre Vás pripravili cenové zvýhodnenie:

„VYMEŇTE STARÝ ZA NOVÝ“,

kedy ako užívateľ horeuvedených spektrometrov môžete získať zľavu až vo výške:

20%

Ponuka platí do 31. 7. 2021 .
V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte na: bratislava@pragolab.sk .
X700_stary_za_novy_obr.jpg