NOVINKA – Nová séria modulárnych reometrov Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS™ iQ

Vysoká flexibilita a jednoduché používanie pre každodennú kontrolu kvality! viac

NOVINKA - VeriSpray, revolučný iónový zdroj

Spoločnosť Thermo Fisher Scientific prichádza na trh s unikátnym iónovým zdrojom - elektrosprejom z nosiča podobnému papiera - s komerčným názvom VeriSpray, ktorý kombinuje prípravu vzorky a jej uchovanie s následným dávkovaním do hmotnostného spektrometra. viac

ZĽAVA NA VIS A UV-VIS SPEKTROFOTOMETRE

Využite zľavy 10-15% na Vis a UV-Vis spektrofotometre (v závislosti od modelu a konfigurácie). viac

NOVINKA – TriPlus 500, autosampler pre „headspace“ nástrek

Výrobca špičkových vedeckých i rutinných inštrumentov Thermo Fisher Scientific prichádza s novým, efektívne a moderne koncipovaným autosamplerom určeným pre HS nástrek. viac

NOVINKA – IC kolóna Dionex IonPac AS32-Fast-4μm

Predstavujeme novú anión-výmennú kolónu pre iónovú chromatografiu, Thermo Dionex IonPac AS34-Fast-4μm, pre analýzu slabo polárnych hydrofóbnych aniónov, polysulfónovaných aromátov, polythionátov, aromatických farbív, pigmentov, persulfátov a chloristanov v komplexných matriciach. viac

NOVINKA - Moderné metódy pre modernú dobu – Iónová chromatografia

Stále rastúci počet monografií USP v súčasnosti prijíma metódy založené na IC, ktoré nahrádzajú staršie a konvenčné metódy analýzy iónov. viac

NOVÉ VIALKY PRAGOLAB

Uvádzacia akcia na nové vialky a uzávery od spoločnosti PRAGOLAB s.r.o.! viac

NOVINKA - PREHĽAD PREDPISOV, PRIESKUMY A TRENDY V ANALÝZE MATERIÁLOV PRE STYK S POTRAVINAMI

Rôzne materiály, ktoré sa dostanú do kontaktu s potravinami, sa používajú v celom výrobnom reťazci. Môže tak dochádzať k migrácii (prenosu) chemických látok do potravín. Predpisy sú zložité, ale rozmanitosť analytických techník poskytuje účinné nástroje pre sledovanie ... viac