LETNÁ SÚŤAŽ PRAGOLAB

Zapojte sa do našej online súťaže a vyhrajte multifunkčnú tlačiareň značky HP a reklamné predmety spoločnosti PRAGOLAB! viac

Využitie termickej analýzy v plastikárskom priemysle

Analýza životného cyklu polymérnych materiálov viac

Vymeňte starý za nový!

Vážení používatelia FTIR spektrometrov Thermo Nicolet, týmto si Vás dovoľujeme osloviť a upozorniť zároveň, že servisná podpora na FTIR spektrometre série Nicolet X700 bude koncom roka 2021 ukončená. viac

NOVINKA - ELD diamantový kotúč PRESI

Diamantové kotúče ELD sú špeciálne navrhnuté pre rezanie plastov a kompozitov viac

POZOR! DÔLEŽITÝ OZNAM!

PROBLÉM S PRIJÍMANÍM EMAILOV! viac

Asistencia pri vývoji laboratórnych postupov v sekcii anorganickej analýzy - svetlo na konci tunela (detektora)

Problémy celého sveta žiaľ riešiť nedokážeme, ale pri ladení Vášho laboratórneho postupu radi priložíme ruku k dielu. viac

Aktuálne poznatky zo sveta single-cell proteomiky

Single-cell proteomika je jedna z najpopulárnejších a najrýchlejšie sa rozvíjajúcich aplikácií dnešnej doby. viac

NOVINKA – Thermo Scientific prichádza s jedinečným konfigurátorom Vašich HPLC a UHPLC systémov Vanquish!

Možnosť konfigurovania systémov viac