DSC200

O produkte

Zlatý senzor modelu DSC200 byl vylepšen konstrukčně, aby se zlepšila kalorimetrická a teplotní přesnost. S citlivostí 0,2 μW a časovou konstantou do pěti sekund s aktivovanou funkcí vylepšení píku je DSC200 schopen obsáhnout nepatrné termodynamické procesy v komplexních materiálech, jako jsou například polymery. Oba typy senzorů (NEXTA DSC200 a DSC600) těží z pokročilého designu využívajícího centrický tepelný tok, který prokazatelně zlepšuje opakovatelnost a stabilitu.

Zlatý senzor NEXTA DSC200

K dispozici je manuální a automatický lis na přípravu vzorků. Automatický lis zajišťuje, že jsou vzorky pokaždé správně uzavřeny bez ohledu na operátora, což zlepšuje opakovatelnost výsledků.

Ruční a automatický lis na vzorky

Autosampler umožňuje analýzu až 50 vzorků najednou a je 2,8krát rychlejší než předchozí verze. Čtyřprstý držák obratně zpracovává vzorky a přemisťuje je do správné polohy (lze využívat více referenčních vzorků). Bezpečnostní víko (volitelné) se automaticky otevře až po dostatečném zchlazení přístroje.

Autosampler a bezpečnostní víko

Software NEXTA TA uživatele snadno provede měřením a kalibrací v souladu se standardními testovacími metodami (jako jsou JIS, ISO, ASTM) nebo s vlastními testovacími metodami. SW NEXTA DSC lze použít i pro analýzu teplotně modulované DSC, kdy je signál tepelného toku rozložen na tři složky. Aplikace oscilující postupně se zvyšující teploty usnadňuje stanovení měrné tepelné kapacity (Cp) a odlišení dějů, ke kterým dochází při téže teplotě. Signál DSC modulovaný teplotou obsahuje informace o reverzibilním (skelný přechod, tavení) a ireverzibilním tepelném toku (relaxace entalpie, vytvrzování, odpařování, rozklad).

Modulovaná DSC analýza

Lze rozšířit o RealView systém, celu pro UV vytvrzování nebo třetí rok záruky!

 • Dynamický rozsah DSC: +/- 200 mW
 • Metoda měření tepelného toku: Tepelný tok s centrickým tepelným tokem, 3 termočlánky
 • Časová konstanta (rozlišení): 6,5 sekundy nebo lepší
 • RMS šum/citlivost: 0,1 µW/0,2 µW
 • Teplotní rozsah: -150 až 725 °C
 • Programovatelná rychlost ohřevu/chlazení: 0,01 ~ 100 ° C / min
 • Preciznost teploty: +/- 0,01 °C
 • Přesnost teploty: +/- 0,05 °C
 • Preciznost DSC: +/- 0,05 %
 • Přesnost DSC: +/- 0,04 %
 • Stabilita/opakovatelnost základní linie: +/- 5µW
 • Kontrola plynu pro proplach: regulace hmotnostního průtoku, 2 vedení pro vzduch a inertní plyn