DSC600

O produkte

NEXTA DSC600 obsahuje infratermočlánek – patentovaný senzor se třemi termočlánky pro referenční kelímek a kelímek obsahující vzorek, který dosahuje citlivosti 0,1 μW nebo lepší. Vysoké rozlišení (časová konstanta lepší než 1 vteřina) s aktivovanou funkcí vylepšení píku znamená, že nedochází k žádnému kompromisu mezi citlivostí a rozlišením. Jako standard je integrována možnost simultánního duálního chlazení, které eliminuje nutnost ručního přepínání chladícího systému. K přístroji lze současně připojit až dva chladící systémy, k dispozici je tekutý dusík (-150 až +725 °C), elektrický chladící systém (-80 až +500 °C) a chlazení vzduchem (RT až 725 °C). Software automaticky zvolí chladící systém dle zvoleného teplotního rozsahu.

Infratermočlánek NEXTA DSC600

K dispozici je manuální a automatický lis na přípravu vzorků. Automatický lis zajišťuje, že jsou vzorky pokaždé správně uzavřeny bez ohledu na operátora, což zlepšuje opakovatelnost výsledků.

Ruční a automatický lis na vzorky

Autosampler umožňuje analýzu až 50 vzorků najednou a je 2,8krát rychlejší než předchozí verze. Čtyřprstý držák obratně zpracovává vzorky a přemisťuje je do správné polohy (lze využívat více referenčních vzorků). Bezpečnostní víko (volitelné) se automaticky otevře až po dostatečném zchlazení přístroje.

Autosampler a bezpečnostní víko

Software NEXTA TA uživatele snadno provede měřením a kalibrací v souladu se standardními testovacími metodami (jako jsou JIS, ISO, ASTM) nebo s vlastními testovacími metodami. SW NEXTA DSC lze použít i pro analýzu teplotně modulované DSC, kdy je signál tepelného toku rozložen na tři složky. Aplikace oscilující postupně se zvyšující teploty usnadňuje stanovení měrné tepelné kapacity (Cp) a odlišení dějů, ke kterým dochází při téže teplotě. Signál DSC modulovaný teplotou obsahuje informace o reverzibilním (skelný přechod, tavení) a ireverzibilním tepelném toku (relaxace entalpie, vytvrzování, odpařování, rozklad).

Modulovaná DSC analýza

Lze rozšířit o RealView systém, celu pro UV vytvrzování nebo třetí rok záruky!

 • Dynamický rozsah DSC: +/- 100 mW
 • Metoda měření tepelného toku: Tepelný tok s centrickým tepelným tokem, 3 termočlánky
 • Časová konstanta (rozlišení): 3 sekundy nebo lepší
 • RMS šum/citlivost: 0,05 µW/0,1 µW
 • Teplotní rozsah: -150 až 725 °C
 • Programovatelná rychlost ohřevu/chlazení: 0,01 ~ 100 ° C / min
 • Preciznost teploty: +/- 0,01 °C
 • Přesnost teploty: +/- 0,05 °C
 • Preciznost DSC: +/- 0,05 %
 • Přesnost DSC: +/- 0,04 %
 • Stabilita/opakovatelnost základní linie: +/- 5µW
 • Kontrola plynu pro proplach: regulace hmotnostního průtoku, 2 vedení pro vzduch a inertní plyn