Cirkulárny dichroizmus

CD mikroplatničkový analyzátor EKKO™
První, velkokapacitní, mikrodestičkový reader využívající UV-VIS cirkulární dichroizmus. EKKO™ může analyzovat 96 vzorků, při jedné vlnové délce, za méně než 2 minuty.

Detail

Cirkulárny dichroizmus a rýchle kinetické metódy
MOS-500 vše co očekáváte od CD spektrometru, rychlost - citlivost - stabilita – modularita - nízké provozní náklady – snadné ovládání. Standardní detekční módy: CD/Absorbance/HV, Fluorescence, FD/CD, Fluorescence anisotropy, polarization, LD, HPLC-CD. Volitelně lze rozšířit o NIR-CD, ORD, DR-CD, Stopped-flow and titration, Emission fluorescence. Patentovaný trojstupňový systém výběru vlnových délek odstraňuje limity tradičních, hranolových monochromátorů.

Detail