Cirkulárny dichroizmus

CD mikroplatničkový analyzátor EKKO™
Prvý veľkokapacitný mikroplatničkový reader využívajúci UV-VIS cirkulárny dichroizmus. EKKO™ môže analyzovať 96 vzoriek pri jednej vlnovej dĺžke za menej ako 2 minúty.

Detail

Cirkulárny dichroizmus a rýchle kinetické metódy
MOS-500: všetko čo očakávate od CD spektrometra, rýchlosť - citlivosť - stabilita - modularita - nízke prevádzkové náklady - jednoduché ovládanie. Štandardné detekčné módy: CD/Absorbance/HV, Fluorescence, FD/CD, Fluorescence Anisotropy, Polarization, LD, HPLC-CD. Voliteľne je možné rozšíriť o NIR-CD, ORD, DR-CD, Stopped-flow and Titration, Emission Fluorescence. Patentovaný trojstupňový systém výberu vlnových dĺžok odstraňuje limity tradičných, hranolových monochromátorov.

Detail