CD mikroplatničkový analyzátor EKKO™

O produkte

Kým CD spektrometre sú bežne dostupné už po dlhú dobu, tak, ako aj iné spektrometre, môžu merať vždy len jednu vzorku. CD Microplate Reader EKKO™ umožňuje „prečítanie“ enantiometrického zloženia až 96 vzoriek v štandardnej 96-jamkovej laboratórnej platničke za menej ako 2 minúty, pri jednej vlnovej dĺžke. CD reader eliminuje časovo náročné operácie spojené s prenosom vzoriek z jamky do kyvety, preplachom kyviet a znižuje riziko kontaminácie pri práci s konvenčnými CD spektrometrami. K dispozícii je aj možnosť merania pri viacerých vlnových dĺžkach alebo aj snímanie plných CD spektier v rozsahu vlnových dĺžok 185 nm - 850 nm. Prednosťou sú aj jeho kompaktné rozmery, 70 x 50 x 60 cm.

  • 96 plných spektier za menej ako 1 hodinu
  • 96 čítaní pri jednej vlnovej dĺžke za menej ako 2 minúty
  • Skenovanie až pri vlnovej dĺžke 185 nm
  • Minimum úžitkovej plochy v porovnaní s konvenčným CD spektrometrom s autosamplerom
  • Ultranízka spotreba N 2  (0,5l/min)
  • Rýchlejšie a lacnejšie než HPLC
  • Rýchlejšie a jednoduchšie než meranie konvenčným CD spektrometrom
  • Detekčné módy: CD a absorbancia