Cirkulárny dichroizmus a rýchle kinetické metódy

O produkte

MOS-500: UV-VIS dichrometer. Viac ako CD spektrometer. Ponúka mimoriadny výkon, rozsah vlnových dĺžok, citlivosť, presnosť, rýchlosť a modularitu.

  • Spektrálny rozsah 163-950 nm, voliteľne až do 1,250 nm
  • Duálny svetelný zdroj (Xe a XeHg),
  • Dvojmriežkový monochromátor, rozlíšenie vlnových dĺžok ±0.1 nm v celom rozsahu
  • Štandardné detekčné módy: CD/Absorbance/HV, Fluorescence, FD/CD, Fluorescence Anisotropy/Polarization, LD, HPLC-CD
  • Voliteľné módy: NIR-CD, ORD, DR-CD
  • Stopped-flow a titrácia, emisná fluorescencia
  • Teplotný program zabezpečený peltierovým čánkom
  • MOS-200 & MOS-200/M jednoduché, rýchle, citlivé UV-VIS spektrometre-fluorometre, kompatibilné so SFM-100/2000/3000/4000, u verzie 200/M aj s motorizovaným monochromátorom.


MOS-DAD
: UV-VIS spektrometer s DAD detektorom pre snímanie „úplných„ spektier, kompatibilný so SFM-100/2000/3000/4000.
MOS-LED: jednoduchý spektrometer s LED diódami vhodný pre základný model mixéru pre rýchlu kinetiku SFM-100.
SFM-100: základný - vstupný model dvojstriekačkového mixéru pre štúdium rýchlej kinetiky.
SFM-2000/3000/4000: svetový štandard multimixéru pre Stopped-flow/quench-flow, s dvoma-troma a až štyrmi striekačkami, s najkratším mŕtvym časom a najvyššou rýchlosťou miešania, kompatibilný s UV-VIS spektrometrami aj s dichrografom, s možnosťou použitia mikrokyviet. Umožňuje sledovanie reakcií s rýchlostnou konštantou až 3500 s-1. Voliteľne aj konduktometrická detekcia.
µSFM: Mikroobjemový stopped-flow systém s dvoma striekačkami a mikro-Berger Ball mixérom, s najkratším mŕtvym časom (iba 1 ms), minimálny zásobný objem vzorky je 50 μl/striekačku, minimálny potrebný objem nástreku je 3 μl/striekačku. Systém je kompatibilný so všetkými UV-VIS spektrometrami aj s dichrografom (CD spektrometrom) MOS Biologic a s dichrografom J-810.
QFM-4000: Mikroobjemový Quench-flow mixér so štyrmi striekačkami a dvoma mixérmi s minimálnym injekčným objemom 10 μl.
RSC-200: Rýchly menič roztokov, použiteľný pre spoluprácu s „patch-clamp“ rekordérmi s až 36 elektroventilmi.
JTS-10 Photosynthesis Spectrometer (Joliotov spektrometer): „LED pump-probe“ spektrometer navrhnutý a konštruovaný pre štúdium procesov spojených s prenosom elektrónu (electron transfer studies) vo fotosyntetizujúcich organizmoch, sledovaním zmien fluorescencie alebo absorbancie.