Nové analytické možnosti XPS spektrometrov

Thermo Scientific , svetový líder vo vývoji a produkcii vedeckých a analytických prístrojov, predstavil najnovšiu inováciu rodiny röntgenových fotoelektrónových spektrometrov (XPS/ESCA) K-Alpha+, Escalab Xi+ a Theta Probe+.

Escalab%20Xi.jpg
Obr. 1 XPS spektrometer Thermo Scientific ESCALAB Xi+ s EDS detektorom Ultra Dry a systémom NORAN
 
Svetovo najpopulárnejší kompaktný XPS spektrometer K-Alpha+, multitechnické XPS spektrometre ESCALAB Xi+ a unikátny Theta Probe s funkciou „Parallel ARXPS“, získavajú nové rozširujúce možnosti.
Novým spoločným voliteľným rozširujúcim príslušenstvom všetkých modelov - okrem možnosti hĺbkového profilovania s klastrovým zdrojom MAGCIS (Monatomic And Gas Cluster Ion Source), sa stáva plne automatizovaný UV zdroj žiarenia pre ultrafialovú fotoelektrónovú spektroskopiu (UPS). Tím sa ďalej posilní pozícia XPS spektrometra K-Alpha+ ako nepísaného svetového štandardu nielen v akademickom prostredí, ale aj ako unikátneho nástroja pre R&D v kvalifikovanej výrobe a technickom vývoji.

ESCALAB Xi+, modulárna, optimalizovaná multitechnická platforma, novšie navyše ponúka užívateľom mikroanalytické možnosti, možnosti voľby systému Thermo Scientific™ NORAN™ pre röntgenovú mikroanalýzu. Unikátna vysoká analytická kapacita s podporou sofistikovaného sotfvéru, teraz spojuje dva svety. Možnosť získania povrchových informácií pomocou X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS), Auger Electron Spectroscopy (AES), Ion Scattering Spectroscopy (ISS), Reflection Electron Energy Loss Spectroscopy (REELS) a teraz navyše možnosť „obsahovej“ informácie, pomocou metódy EDS (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy) v jednom meracom systéme, na jednej vzorke. Systém okrem toho teraz umožňuje získať AES a EDS spektrá z bodovej analýzy súčasne.

Unikátne príslušenstvo získava aj XPS spektrometer Theta Probe. Je tým – okrem techník XPS, REELS & ISS a Parallel ARXPS dodávaných už v štandardnej konfigurácii - aj možnosť doplnenia spektrometra o kompaktný Ramanov spektrometer.

Pre ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať ( janderka@pragolab.cz )