Leica AirTeach WIFI

O produkte

Leica Airteach interaktívny systém je na rozdiel od Leica IMS500 HD postavený na dátovom prenose obrazu. Vďaka tomu je možné využiť ešte viac softvérových funkcií. Na báze WiFi je možné vystavať modernú výučbovú miestnosť bez potreby budovania zložitej infraštruktúry.

Štruktúra WIFI riešenia

 • Zdieľanie obrazu cez ethernetové porty alebo cez Wi-Fi
 • Zdieľanie pomocou dátových paketov umožňuje využiť pokročilé softvérové funkcie.
 • Potrebujete pre Vašu výučbu moderné interaktívne prostredie s pokročilými možnosťami riadenia? Leica AirTeach je tu práve pre Vás.

csm_Leica-AirTech-Software_ea1eb9e2f6.jpPokročilé možnosti

 • Pre Leica Airteach je jediná podmienka, a to učiteľský počítač a výkonným WIFI routerom. Z učiteľského počítača sa nastaví kompletné rozvrhnutie učebne a následne sa už len všetci pripoja pomocou svojich mobilných zariadení. Leica AirTeach je možné taktiež implementovať do stávajúcej siete, pokiaľ má dostatočné parametre. Sieť môže byť kompletne odpojená od stávajúcej siete.
 • Každý študent má možnosť zaznamenávať, upravovať a ukladať obrázky a naviac ovládať nastavenie kamery na svojom mikroskope, a to všetko cez svoj mobilný telefón alebo tablet s voľne dostupnou aplikáciou Leica AirLab!
 • Kantor má po prihlásení možnosť ovládať správanie celej siete, vyvolávať študentov a projektovať ich obraz ostatným. Kantor môže ovládať sieť cez rozhranie v PC alebo taktiež pomocou mobilného zariadenia.
 • Na projektore je možné s Leica AirTeach zobraziť až 4 obrazovky zo študentských mikroskopov.
 • V učiteľskom prostredí Leica AirTeach sú všetky študentské mikroskopy zobrazené živým náhľadom. Vyučujúci má tak neustály prehľad o aktivite a pracovnom postupe u všetkých študentov.
 • Každý študent má k dispozícii funkciu „zdvihnutej ruky a prihlásenie sa“, po stlačení tlačidla sa vyučujúcemu zobrazí u príslušného mikroskopu žiadosť o vyvolanie a vyučujúci môže veľmi rýchlo premietnuť obraz na projektor či všetky dostupné zariadenia. Táto funkcia je obzvlášť užitočná pri sledovaní rýchlych dejov v živých vzorkách, či pri veľkých skupinách študentov.
 • Študent našiel vo svojom PC užitočný obrázok, či dokument pre ostatných.
  Môžete zdieľať obrazovku akéhokoľvek študentského PC na akýkoľvek monitor, či projektor.

Ďalšie vybrané možnosti Leica AirTeach:

 • Kantor má možnosť jednoducho nastaviť kameru všetkých mikroskopov
 • Zdieľať obraz ľubovoľného mikroskopu alebo učiteľského PC na študentské mobilné zariadenie
 • Kantor má možnosť kresliť do obrázkov a vytvárať anotácie

csm_AirTeach-apps_8f4923fa6a.jpg