Leica M165 FC

O produkte

Leica M165 FC je kódovaný fluorescenčný stereomikroskop. Rozsah zoomu 16,5:1 umožňuje prehliadanie preparátov v zornom poli o priemere až 63 mm pri rozlíšení 1,1 µm. Jediným prístrojom tak môžete pozorovať celé makroskopické vzorky a zároveň sledovať ich najdrobnejšie detaily. Fluorescencia umožňuje Leica M165 FA využiť napríklad v genetických laboratóriách pre sledovanie expresie génov v celom organizme, alebo jeho častiach. Emisný a excitačný kanál je v prístroji priestorovo oddelený (patentovanou technológiou TripleBeam®) a výrazne zvyšuje pomer signálu a šumu. Výsledkom je silný fluorescenčný signál na kontrastne čiernom pozadí.

Prístroj umožňuje sledovanie tak v dopadajúcom (svetlé pole, tmavé pole) tak i v prechádzajúcom svetle a môžete ho tak využiť i pre prácu s tenkými preparátmi na skle. Pre nefarbené preparáty je pripravený Rottermanov kontrast, vytvárajúci kontrastný reliéfny obraz. Pre Vaše špecifické potreby je možné prístroj rozšíriť aj o polarizáciu.

Mikroskop Leica je vybavený technológiou FluoCombi III™, ktorá umožňuje veľmi rýchlu zmenu v pozorovaní planapochromatickým objektívom (1x) alebo 5x HR (high-resolution) objektívom. I tento objektív stále disponuje komfortnou pracovnou vzdialenosťou 19 mm. Môžete tak jednoducho manipulovať so vzorkou i pri sledovaní najmenších detailov. Naviac už nemusíte prepínať na svetelný mikroskop, keď pracujete s citlivými vzorkami. Klasifikácia, disekcia a analýza expresie vzoriek je tak pohodlnejšia a rýchlejšia než kedykoľvek predtým.

Stereomikroskop Leica M165 FC je kódovaný. To Vám zaručuje rovnaké podmienky pozorovania všetkých preparátov, ktoré i po prípadnej zmene jednoducho nastavíte naspäť. Výsledkom sú ľahko reprodukovateľné výsledky s uniformnými podmienkami pozorovania.

Prístroj je možné vybaviť motorizovaným stolíkom pre vzorky. Posun v osách X, Y je potom pohodlne ovládaný pomocou ovládača s joystickom. Pripojením kamery potom ľahko prenesiete snímaný obraz do PC, alebo zachytíte na SD kartu.