8.11.2021 - 12.11.2021

62. Medzinárodný strojársky veľtrh

Vážení obchodní partneri,

dovoľte, aby sme Vás pozvali na našu expozíciu na 62. Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne , ktorý sa tento rok bude konať v termíne 8. - 12. 11. 2021 .

Každý deň sa môžete tešiť na predstavenia celkových riešení „workflows“ pre:

Workflows - kompletné riešenia pre Vás:

WORKFLOW č. 1 – Technická čistota podľa noriem VDA 19.1., 19.2., ISO 16232, ISO 4406 ...
  
Leica_DM6M_LIBS_web.png
Počuli ste o technickej čistote (Cleanliness)? Viete prečo je dôležitá? Neviete si rady, aké prístroje použiť? Neviete, čo je dôležité pri jej hodnotení? Máte nízku reprodukovateľnosť výsledkov? Máte už skúsenosti, ale neviete, či zvládnete nové vzorky?


Všetky tieto otázky s Vami preberie špecialista pre technickú čistotu, ktorý bude na našom stánku.

Workflow na stiahnutie TU
.

WORKFLOW č. 2 - Príprava vzoriek pre materiálografiu, delenie, zalievanie, brúsenie, tvrdomery, analýza

mecatech-300-spc.jpg

Počuli ste o príprave vzoriek pre materiálografiu? Viete prečo je dôležitá? Neviete si rady, aké prístroje použiť? Neviete, aký spotrebný materiál zvoliť? Spotrebuje zbytočne veľa materiálu? Zaujímajú Vás novinky v automatických objednávkach spotrebného materiálu? Máte už skúsenosti z laboratórií, ale neviete či zvládnete nové vzorky?

Všetky tieto otázky s Vami preberie špecialista na prípravu vzoriek, ktorý bude na našom stánku.

Workflow na stiahnutie TU
.

WORKFLOW č. 3 - Reológia - farby, laky a nátery; krájanie - analýza chýb

1.jpg Lakujete súčiastky? Snažíte sa nájsť chyby v laku? Potrebujete reprodukovateľne popísať vlastnosti farieb, lakov a náterov? Je pre Vás dôležitá pokročilá kontrola kvality? Vyvíjate vlastné zmesi? Neviete si rady, aké prístroje použiť? Potrebujete poradiť so stanovením tixotropie a interpretáciou tokovej krivky? Viete, ako sa prejavuje medza klzu a prečo je dôležité stanovenie percentuálneho zotavenia a nevratnej šmykovej poddajnosti? Viete, akým spôsobom je možné z tokovej krivky posúdiť vhodnosť materiálu pre lakovanie a ďalšie aplikácie? Neviete aký prístroj zvoliť na rezanie tenkých vrstiev? Máte už skúsenosti, ale neviete, či zvládnete nové vzorky?

Všetky tieto otázky s Vami preberú špecialisti pre reológiu a krájanie, ktorí budú na našom stánku.

Workflow na stiahnutie TU.

Video z 61. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne 2019

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Váš tím PRAGOLAB s.r.o.