STA300

O produkte

Vysokoteplotní verze TGA umožňující pracovat v teplotním rozsahu RT – 1500 °C (keramická pec). DSC analýza a stanovení měrných tepelných kapacit jsou součástí základního systému. Lze dokoupit (RealView®) umožňující sledování vzorku kamerou během analýzy v teplotním rozsahu RT – 1000 °C (křemenná pec). Výsledky TGA i DSC analýzy jsou získány během jednoho experimentu. Stanovení měrných tepelných kapacit je součástí základního systému. K dispozici je pícka pro práci s korozivními plyny, ve které lze také pracovat v prostředí s definovanou vlhkostí (%RH). Pro analýzu vyvíjených plynů lze připojit k IČ nebo MS spektrometru.

Zcela unikátní horizontální umístění termovah (vůči peci) zavěšených na vodorovném rameni zajišťuje vysokou stabilitu a nízký drift základní linie (<10 μg!). Toto uspořádání eliminuje efekt vztlaku horkého plynu a poskytuje spolehlivé a konzistentní výsledky. Lze detekovat drobný váhový úbytek u vzorků s hmotností v řádu jednotek miligramů. Efektivní proudění plynu (bez nutnosti připojit vakuum) zajišťuje rychlou výměnu plynů uvnitř systému a v kombinaci s nízkou hladinou reziduálního kyslíku umožňuje pracovat s materiály vysoce citlivými vůči oxidaci. Systém je dodáván v základní verzi se dvěma hmotnostními průtokoměry, volitelná je verze se čtyřmi hmotnostními průtokoměry, kdy lze plyny mísit (např. 95 % dusíku, 5 % vzduch) či speciální průtokoměr pro využití helia (následná analýza vyvíjených plynů pomocí MS ). Integrovaný ventilátor umožňuje velmi rychlé zchlazení systému a šetří čas potřebný pro experiment.

Horizontálně uspořádaný váhový systém

Software NEXTA STA obsahuje průvodce pro snadná měření a kalibrace, ale také modul pro pokročilé nastavení metod. Obsaženy jsou standardní testovací metody (JIS, ISO, ASTM), další lze jednoduše nadefinovat. Součástí je neomezený počet licencí vyhodnocovacího software.

NEXTA Software

Součástí je Controlled-Rate Thermal Analysis (CRTA) pro analýzu vícečetných tepelných rozkladů s automatickým řízením profilu ohřevu.

CRTA analýza

Modulovaná DSC analýza umožňuje oddělit kinetické a termodynamické děje a přesně stanovit měrnou tepelnou kapacitu až do teploty 1500 °C.

Modulovaná DSC analýza

Přístroj lze dovybavit 50pozicovým autosamplerem pro zcela bezobslužná měření, je možné využít více referenčních kelímků a zvýšit flexibilitu při měření. „Čtyřprstý“ tvar držáku je vysoce spolehlivý a přesný. Celý systém lze kompletně zakrýt a snížit tak riziko poranění či kontaminace vzorků. Autosampler lze využít i pro NEXTA STA200RV s kamerovým systémem.

Autosampler s bezpečnostním víkem

Funkce a výhody:

  • Jedinečný design pece (double-beam horizontal design)
  • Nízká spotřeba plynů, rychlý průplach systému zamezující usazování nečistot
  • Nízká hladina reziduálního kyslíku (<5 ppm)
  • Rychlé odčerpání plynu bez využití vakua
  • Přesné stanovení entalpie do teploty 1500 °C (vhodné pro kovy či keramiku)
  • Teplotně modulovaná DSC analýza
  • CRTA modul
  • Neomezený počet licencí vyhodnocovacího SW