NOVINKA: PLUS Torch pre ICP-MS iCAP Qnova série

Prístroje ICP-MS série iCAP Qnova (= iCAP Q, iCAP RQ, iCAP TQ, iCAP TQe) výrobcu Thermo Scientific umožňujú vysoko robustné a spoľahlivé stanovenia takmer akéhokoľvek prvku periodickej sústavy prvkov v širokej škále rôznych vzoriek. Popri štandardnej kremennej plazmové hlavice (= horák) teraz pribúda možnosť použitia nového horáka PLUS Torch . Ten je vyrobený z vysoko čistého a odolného keramického materiálu, a ešte viac zvyšuje analytickú výkonnosť a robustnosť Thermo Scientific ICP-MS s jednoduchým aj trojitým kvadrupólom.

Horák (torch) je jedným z najdôležitejších komponentov ICP-MS systémov zaisťujúci spoľahlivú a dôslednú analýzu. Pretože je v priamom kontakte s plazmou a aerosólom generovaným zhmlovačom, je horák vystavený vysokým teplotám, intenzívnemu UV žiareniu a korozívnym výparom. Preto je tiež bežne kontrolovaný, čistený a prípadne vymieňaný pri preventívnych prehliadkach ICP-MS prístrojov. Na rozdiel od injektorov, ktoré môžu byť vyrobené z rôznych materiálov (okrem štandardného kremeňa napr. zafír alebo platina), sú horáky spravidla vyrábané len z vysoko čistého kremeňa. Tieto kremenné horáky, najmä ak sú vystavené náročným vzorkám, môžu časom podliehať devitrifikáciám, stávajú sa krehkými a nestabilnými, a nakoniec sa musia vymeniť.

V laboratóriách, kde sa analyzujú náročnejšie vzorky, ako sú prevádzkové vody, morská voda, veľmi kyslé vzorky, organické rozpúšťadlá a pod., sa horák môže vymieňať častejšie v porovnaní s laboratóriami analyzujúcimi iné typy vzoriek. To môže viesť k zvýšeniu prevádzkových nákladov.

Aj keď je horák vyrobený z vysoko čistého kremeňa, môže spôsobovať zvýšenie pozadia u niektorých prvkov, predovšetkým potom u kremíka. Kremík je v mnohých aplikáciách kľúčový analyt, napr. pri sledovaní nečistôt v kovových materiáloch a metalurgickom priemysle, v chemikáliách, v rope a v rafinérskych produktoch, vo farmácii aj vo vzorkách životného prostredia.

Všetky tieto problémy sú teraz vyriešené vďaka horáku PLUS Torch (Obr. 1).

PLUS%20torche.png

Obr. 1: PLUS Torch vyrobený z vysoko čistého a odolného keramického materiálu

Rozšírené používanie keramických horákov pre náročné vzorky je už u  ICP-OES prístrojov iCAP PRO série výrobcu Thermo Scientific.

Horák PLUS Torch má rovnakú geometriu ako štandardný kremenný horák a môže ho teda jednoducho nahradiť u všetkých ICP-MS prístrojov – iCAP Q, iCAP RQ, iCAP TQe, iCAP TQ ICP-MS (Thermo Scientific).

Je jednoducho namontovaný do „quick fit“ držiaku a je kompatibilný s ostatnými časťami vnášajúceho systému (rôzne injektory či zhmlovače). PLUS Torch má v porovnaní s kremenným horákom porovnateľný výkon, ako je vidieť v tabuľke 1 (Tab. 1).

Tab. 1: Porovnanie výkonnosti ICP-MS pri použití štandardného kremenného horáka a horáka PLUS Torch (použitý skimmer insert 3,5 mm)
Tab1_NOVINKA%20Plus%20torch.JPG

Dôležitým prvkom, ktorý profituje na použití iných materiálov horáka, je kremík. Stanovenie kremíka na ultrastopovej úrovni je s ICP-MS problematické kvôli trom hlavným dôvodom:

  • početné polyatomické interferencie na najviac zastúpenom izotopu 28Si (predovšetkým 12N2+),
  • interferencie ako je 12C16O+ pri analýze organických rozpúšťadiel,
  • potenciálne kontaminácie z vnášacieho systému ICP-MS (kremeň - čistý SiO2).

Kým polyatomické interferencie možno odstraňovať použitím kolíznej/reakčnej cely alebo použitím ICP-MS s trojitým kvadrupólom, pozadiu pochádzajúceho z kremenných častí systému sa nedá zabrániť. S horákom PLUS Torch je pozadie omnoho lepšie a sú tak dosiahnuté nižšie detekčné limity pri stanovení kremíka. Pre ukážku bolo analyzovaných niekoľko sérií rôznych typov vzoriek so štandardným horákom a horákom PLUS Torch. Výsledky sú zhrnuté v tabuľke 2 (Tab. 2).

Tab. 2: Detekčné limity (IDL) a koncentrácie ekvivalentného pozadia (BEC) kremíka pre rôzne typy vzoriek a rôzne meracie módy
Tab2_NOVINKA%20Plus%20torch.JPG

Vo všetkých prípadoch je požadovaný signál na kremíku významne redukovaný a detekčné limity znížené pod úroveň μg.l-1. Najvýraznejší vplyv je vidieť u stanovení pomocou ICP-MS s trojitým kvadrupólom (iCAP TQ ICP-MS), kde je ďalšie zníženie pozadia ešte posilnené odstránením interferencií technológiou trojitého kvadrupólu.

PLUS Torch je dostupný pre sériu ICP-MS iCAP Qnova výrobcu Thermo Scientific a prináša nové možnosti pri Vašich analýzach:

  • Jednoduchá výmena za štandardný kremenný horák a porovnateľný výkon
  • Predĺženie životnosti a minimalizácia údržby pre vzorky s vysokou matricou
  • Zníženie pozadia a lepšie detekčné limity pri stanovení kremíka
Standard%20and%20PLUS%20torches.png
Obr. 2: Štandardný kremenný horák (vľavo) a horák PLUS Torch (vpravo) v „quit fit“ držiaku

Pozrite sa na aplikačnú poznámku, kde je tento PLUS Torch použitý na analýzu povrchovej a morskej vody pomocou ICP-MS iCAP TQ - na stiahnutie tu.

V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť na e-mail: lociova@pragolab.sk.


Váš tím PPRAGOLAB s.r.o.