Ako analyzovať upravené a surové geologické vzorky s digitálnym mikroskopom Leica DVM6 M

Polarizačné svetelné mikroskopy boli používané vo vedách a štúdiách o Zemi posledných 100 rokov. Od tej doby sa dosiahol výrazný pokrok k zvýšeniu užívateľskej prívetivosti, ergonómie a optickej výkonnosti týchto mikroskopov. Avšak jedna vec stále nebola zmenená: klasické polarizované svetelné (compound) mikroskopy sa dajú použiť len pre upravené vzorky, kvôli pracovnej vzdialenosti, ktoré ponúkajú.

To znamená, že hrubšie a väčšie geologické vzorky sa musia pripravovať rezaním a leštením, aby sa zmestili pod spomínanú pracovnú vzdialenosť mikroskopov. Tieto prípravy vzoriek vyžadujú najvyššiu presnosť, a to najmä pokiaľ ide o hrúbku, plochosť a kvalitu leštených výbrusov. Pre inšpekciu (compound) mikroskopom je potrebná štandardná hrúbka 30 mikrometrov v prechádzajúcom, polarizovanom svetle.

Na druhej strane, pre inšpekciu neupravených (surových) vzoriek musia vedci prejsť na stereomikroskop, ktorý ponúka väčšie pracovné vzdialenosti.

Jeden mikroskop pre upravené aj surové vzorky

Tento článok vysvetľuje, ako môžeme analyzovať upravené aj surové vzorky pre aplikácie v polarizovanom svetle s jediným nástrojom, menovite s digitálnym mikroskopom Leica DVM6 M . So správnym výberom doplnkov slúži ako semi-kvantitatívny polarizačný mikroskop.

Obr. 1: Rozmanitost geologických vzorků vyžaduje kvalifikované řešení mikroskopu

Obr. 1: Rozmanitosť geologických vzoriek vyžaduje kvalifikované riešenie mikroskopu

Vybavení pre všetky geologické inšpekcie

Digitálny mikroskop Leica DVM6 M s manuálnym alebo motorizovaným fókusom poskytuje dostatočnú pracovnú vzdialenosť a umožňuje geológom pracovať s leštenými a neleštenými vzorkami. Základňa pre transmisné svetlo s vysokou numerickou apertúrou im dáva digitálne riešenie pre rôznorodé aplikácie s polarizovaným svetlom.

Pre základňu s prechádzajúcim svetlom je k dispozícii swing-in/out polarizátor. Toto nastavenie Leica DVM6 M je prispôsobené pre aplikácie vied o Zemi a umožňuje užívateľom sledovať transparentné vzorky cez polarizované svetlo. Nezáleží na tom, či je vzorka s krycím alebo bez krycieho skla, že je neobrúsený, alebo dokonca transparentný minerál (napríklad diamanty alebo indexové minerály).

Obr. 2: Leica DVM6 M

Obr. 2: Leica DVM6 M

Ako Leica DVM6 M zvyšuje Vašu efektivitu:

  • Flexibilita pri práci na oboch - upravených aj surových - vzorkách s jedným prístrojom
  • Plne integrované kruhové svetlo plus koaxiálne a iné typy osvetlenia pre viac možností študovať a analyzovať vzorky v porovnaní s (compound) mikroskopom
  • Jednoduchá a rýchla cesta ako zmeniť zväčšenie v celom rozsahu
  • Intuitívny softvér na prevádzku a analýzu mikroskopu
  • Automatizované sledovanie a ukladanie dôležitých parametrov (kódovanie)

Analýzy upravených vzoriek

Nižšie uvedený príklad je tenký výbrus čadiča. Pomocou rôznych orientácií polarizovaného svetla môžeme odhaliť štruktúru a zloženie.

Obr. 3: Obrázek tenké čedičové části s rovinou polarizací.

Obr. 3: Obrázok tenkej čadičovej časti s rovinnou polarizáciou

Obr. 4: Obrázek ze stejného vzorku s zkříženou polarizací.

Obr. 4: Obrázok z tej istej vzorky so skríženou polarizáciou

Ak oblasť záujmu vzorky presahuje zorné pole, môže sa použiť Live Image Builder v softvéri. Táto funkcia vytvorí jediný snímok z kompozitu snímok urobených kamerou a umožňuje používateľom vidieť vzorku v širšom kontexte.

Obr. 5: Přehled obsáhlé části čedičového výbrusu.

Obr. 5: Prehľad obsiahlej časti čadičového výbrusu

Pre pozorovanie leštených vzoriek v odrazenom svetle môžeme využiť výhody koaxiálneho osvetlenia. Kríženie polarizovaného svetla v odrazenom svetle sa vykonáva nastavením vstavanej ¼ lambda (wave) doštičky.

Obr. 6: Minerál v rovinném odraženém polarizovaném světle.

Obr. 6: Minerál v rovinnom odrazenom polarizovanom svetle

Obr. 7: Stejný vzorek ve zkříženém odraženém polarizovaném světle.

Obr. 7: Tá istá vzorka v skríženom odrazenom polarizovanom svetle

Koaxiálne osvetlenie u Leica DVM6 M ponúka taktiež možnosť šikmého osvitu. Môžete tak získať výrazný 3D obraz hraníc zŕn, rozdiely tvrdosti a škrabance. Vizualizácia je dosiahnutá jednoduchým posunutím jazdca šikmého osvetlenia. Nie sú potrebné žiadne ďalšie kroky.

Obraz vpravo ukazuje aplikáciu, ktorá je možná len pomocou Leica DVM6 M s integrovaným kruhovým osvetlením. Kým klasické polarizačné mikroskopy nemajú tmavé pole, s Leica DVM6 M s integrovaným kruhovým osvetlením získate možnosť pozorovať leštené vzorky v tmavom poli a objaviť tak ďalšie skryté štruktúry.

Obr. 8: Detail obrazu ze stejného vzorku. Použito šikmé odražené světlo. Je vidět rozdíly tvrdosti a škrábance.

Obr. 8: Detail obrazu z tej istej vzorky. Použité šikmé odrazené svetlo. Sú vidieť rozdiely tvrdosti a škrabance.

Obr. 9: Detail obrazu ze stejného vzorku s kruhovým osvětlením.

Obr. 9: Detail obrazu z tej istej vzorky s kruhovým osvetlením

Analýzy surových vzoriek

Okrem týchto "klasických" spôsobov pozorovania leštených vzoriek, Leica DVM6 M umožňuje používateľom sledovať trojrozmerné vzorky. Pozorovanie surových vzoriek sa vykonáva podobným spôsobom, ako so stereomikroskopmi, vďaka segmentovému kruhovému osvetleniu, alebo antenálnemu osvetleniu, všeobecne známemu ako „labutie krky“.

Vzorky, ktoré sú vyššie, ako je hĺbka ostrosti mikroskopu, sa dajú ľahko pozorovať pomocou funkcie multifokus. Potom je možné topografiu vzorky rekonštruovať v 3D. Pokiaľ je požadovaný iba 2D obraz, dá sa alternatívne využiť funkciu Live Image Builder.

Obr. 10: Detail vzorku s kruhovým osvětlením.

Obr. 10: Detail vzorky s kruhovým osvetlením

Obr. 11: Multifocus s kruhovým osvětlením.

Obr. 11: Multifokus s kruhovým osvetlením

Obr. 12: Multifocus s transmisním polarizovaným osvětlením.

Obr. 12: Multifokus s transmisným polarizovaným osvetlením

Leica DVM6 M môže byť vybavená troma objektívmi, ktoré pokrývajú širokú škálu zväčšenia od 1x do 2,350x a rozlíšenie, čo umožňuje používateľom u veľkých vzoriek rýchlo prejsť z makro do mikro pohľadu.

Pretože všetky snímky sú automaticky kalibrované, môžu byť použité pre meranie v 3D topografickej rekonštrukcií, povrchových vlastností a objemov.

Obr. 13: Funkce Multikokus: obraz zlata a těžkých minerálů s měřením délek a povrchů..

Obr. 13: Funkcie Multifokus: obraz zlata a ťažkých minerálov s meraním dĺžok a povrchov

Závery

Tento článok poukazuje na to, že je možné analyzovať upravené aj surové vzorky s jedným mikroskopom. Digitálny mikroskop Leica DVM6 M kombinuje makro a mikro pozorovanie a umožňuje používateľom analyzovať dvoj- aj trojrozmerné vzorky. Nikdy predtým nebolo ľahšie zvýšiť priemer zorného pola a hĺbku ostrosti, Leica DVM 6 sa tak stal účinným nástrojom pre prácu so vzorkami širokej škály veľkostí. Univerzálne osvetlenie Leica DVM6 M ponúka viac možností študovať a analyzovať vzorky, ako bežné (coumpound) mikroskopy.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať ( skorik@pragolab.cz , kopecky@pragolab.cz , karas@pragolab.cz ).