V priestoroch Ústavu polymérov SAV v Bratislave slávnostne uviedli do prevádzky röntgenový fotoelektrónový spektrometer K-Alpha v rámci Centra excelentnosti MACHINA.

Organizátori na slávnostnom otvorení laboratória vo štvrtok 20. januára 2011 privítali aj predsedu SAV prof. Jaromíra Pastoreka, zástupkyňu Agentúry pre štrukturálne fondy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Katarínu Kellenbergerovú, zástupcu dodávateľskej britskej firmy Thermo Fischer Scientific Michaela Mannsbergera a obchodných zástupcov firmy Pragolab s.r.o., riaditeľov aj vedeckých pracovníkov zúčastnených ústavov SAV, ako aj ďalších významných hostí. Centrum excelentnosti MACHINA na slávnosti zastupoval jeho hlavný predstaviteľ prof. Pavol Šajgalík z Ústavu anorganickej chémie SAV a ďalší zástupcovia.