Leica Cleanliness Expert

Čistota vysoko výkonných komponentov súvisiacich s bezpečnosťou je dôležitým faktorom pre zaručenie ich spoľahlivosti a dlhej životnosti. Leica Microsystems vyvinula mikroskopický systém, ktorý je s veľkým úspechom využívaný pre kvantitatívnu analýzu častíc pri zisťovaní čistoty v automobilovom priemysle a v mnohých ďalších priemyselných odvetviach. Nové štandardy kvality vyvíjajú na výrobcu stále väčší tlak k využívaniu tejto techniky pri stanovení čistoty dielov.

Leica Cleanliness Expert je systém all-in-one, ktorý pozostáva z plne automatizovaného mikroskopu s dopadajúcim svetlom, digitálnej kamery a softvéru pre analýzu obrazu. Vlákna a častice sú detegované na živom obraze a sú rozlišované kovové a nekovové častice. Systém je schopný spätne reprodukovať ľubovoľný počet parametrov merania, nastavenia mikroskopu aj kamery. Všetky zmeny sú dokumentované v správe. Nový algoritmus skenovania umožňuje používateľovi taktiež zistenie veľkosti vlákien a častíc a prípadne ich reklasifikovať v zozname výsledkov. Pohodlné užívateľské rozhranie v známom Leica Application Suite (LAS) pomáha používateľovi rýchlo a ľahko pracovať. Leica Cleanliness Expert ponúka ultra presné analýzy vedúce k spoľahlivým výsledkom.

Video