Nové batériové cykléry s impedančnou analýzou od Bio-Logic SAS

Firma Bio-Logic SAS (Claix, Francúzsko) rozširuje ponuku a konfiguráciu externých prúdových a napäťových boosterov o výkonný testovací booster FlexP 0160 s EIS v rozsahu frekvencií 10 kHz - 10 μHz, kompatibilný s potenciostatmi a multipotenciostatmi SP150/VMP/VPM3. Zostavy sú určené pre kvalifikovaný vývoj a testovanie výkonných batériových zväzkov a ich riadiacich jednotiek, v rozsahu napätia 1-60 V, s výkonom 1500 W (s chladením vzduchom) a 3000 W (s vodným chladením).

Prúdový a napäťový booster FlexP 0160 (viď obr. 1) umožňuje kontinuálny odber prúdu až +/-50 A, ktorý môže byť rozšírený až na +/-200 A s paralelným spojením až 4 jednotiek FlexP 0160.

Obr. 1: Proudový-napěťový booster FlexP 0160, Biologic SAS.

Obr. 1: Prúdový-napäťový booster FlexP 0160, Bio-Logic SAS

FlexP 0160 môže byť riadený už základným modelom jednokanálového potenciostatu SP-150 s EIS, ale v kombinácii s multipotenciostatom VMP3 a multiplexorom SAM-50, je možné súčasné testovanie až 30 jednotiek zväzku batérií so zachovaním všetkých ostatných funkcionalít programu EC-Lab, vrátane EIS, simulácie a fitovania – Z-Fit. Príklad dát EIS v galvanostatickom režime (prúd 5 A), na 10 jednotkách batériového zväzku s kapacitou 40 A je na obrázku 2.

Obr. 2: Elektrochemická impedanční data.

Obr. 2: Elektrochemické impedančné dáta v galvanostatickom režime (prúd 5 A), na 10 jednotkách batériového zväzku s kapacitou 40 A s potenciostatom VMP3 s boosterom FlexP 0160

Výkon testovacej jednotky FlexP 0160 pokrýva potreby testovania širokého rozsahu bežných batériových zväzkov a palivových článkov, najmä:

Nominálne napätie Kapacita Typická konfigurácia zväzku Použitie
48 V 40 Ah 16S/10P (160 Li článkov) Menšie elektromobily a hybridné automobily
36 V 10-15 Ah 12S/10P (120 Li článkov) Elektrobicykle
24 V 300 Ah 12S (12 olovnatých článkov) Veľké automobily
12 V 50-100 Ah 6S (6 olovnatých článkov) Bežné automobily

Po prúdovom boosteri HCV-3048 s maximálnym prúdom 30 A s napätím 0-48 V a multitesteroch menších batérií série MPG-2xx a výkonnom modulárnom BCS-8xx s maximálnym prúdom až do 120 A, Bio-Logic SAS oslovuje všetky skupiny vývoja a výroby batérií od „mincoviek“ až po veľké, výkonné batériové zväzky. Francúzska firma Bio-Logic SAS systematicky vyvíja a produkuje rozsiahly program vedeckej, výskumnej a testovacej elektrochemickej inštrumentácie, napr. potenciostatov/galvanostatov, boosterov, elektrochemických skenovacích systémov, testovacích staníc batérií, akumulátorov a palivových článkov. Takmer 30 rokov existencie Bio-Logic SAS pravidelne prináša na trh inovácie, ale aj úplne nové analytické zariadenia a technické riešenia. Aktuálnou témou výskumu je oblasť štúdia „skladovania“ energie a jej konverzia. Vývoj nových batérií, akumulátorov, zväzkov a ich riadiacich jednotiek, superkapacitorov a palivových článkov a materiálov pre nich, vyžaduje tiež novú meraciu a testovaciu techniku.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať ( janderka@pragolab.cz ).