NOVÉ SOLAu sú prvé mikroelučné SPE navrhnuté podľa požiadaviek bioanalytikov

Trend v bioanalýzach sa vyvíja smerom k metódam, ktoré poskytujú vysoký stupeň citlivosti a reprodukovateľnosti s klesajúcim množstvom vzorky. Thermo Scientific preto predstavuje SOLAµ solid phase extraction (SPE) mikroelučné doštičky.

01.jpg

Thermo Scientific SOLAμ doštičky sú určené pre bioanalytických a klinických analytikov, ktorí vyžadujú čistejšiu, vysoko reprodukovateľnú a robustnú extrakciu a zároveň veľmi malé objemy vzoriek. SOLAµ dosahuje týchto požiadaviek vďaka jedinečnej a inovatívnej bezfritovej SPE technológii, ktorá bola ocenená 1. miestom na G.I.T. Innovations Award 2012 v kategórii D.

SOLAμ SPE vzniká spojením polyetylénovej frity a stacionárnej fázy. To zmierňuje problémy spôsobené pohybom stacionárnej fázy, které môžu spôsobiť zlú reprodukovateľnosť vo výsledkoch. 

SOLAμ SPE sú dostupné vo formáte 96-jamkových doštičiek s náplňami: SOLAμ HRP (reverzná fáza), SOLAμ SCX (viac-modálny silný katex), SOLAμ SAX (viac-modálny silný anex), SOLAμ WCX (viac-modálny slabý katex) a SOLAμ WAX (viac-modálny slabý anex).

02.jpg
03.jpg

SOLAμ zaručuje:
  • zvýšenie citlivosti vďaka menším elučným objemom (až 20x vyššia citlivosť)
  • možnosť extrakcie vzoriek s veľmi malým objemom
  • zvýšená stabilita biomolekúl spôsobená redukciou adsorpcie a solvatácie
  • ideálne použitie pre široký rozsah objemov roztokov (5-500 µL)
Na stiahnutie:
Improving sensitivity with SOLAμ for analytes susceptible to issues during pre-concentration dry down.pdf
SOLAμ for pre-analysis sample concentration.pdf
SOLAμ for reduced sample volume analysis.pdf
SOLAμ SPE plates technical guide.pdf

V prípade dotazov nás kontaktujte: nagyova@pragolab.sk