Optické mikroskopy nielen pre IVF pracoviská

Vďaka spolupráce so spoločnosťou Leica-Microsystems ponúkame aj kompletné mikroskopické riešenia pre potreby IVF laboratórií. In vitro fertilizácia je s použitím mikroskopov veľmi úzko spojená. Či už sa jedná o vzpriamené mikroskopy pre vyšetrenie spermiogramu, stereomikroskopy pre prácu s oocytmi a kontrolu embryí, či o stredobod celého laboratória - mikromanipulačnej stanici.

Rutinné vzpriamené mikroskopy

Pre vyšetrenie spermiogramu predstavujeme rad rutinných mikroskopov Leica DM1000-3000. Tento rad mikroskopov bol vyvinutý špeciálne pre náročné potreby rutinných pracovísk. Tieto prístroje prinášajú predovšetkým zážitok z príjemnej manipulácie a pokročilej ergonómie. Tieto vlastnosti určite ocení každý, kto strávil niekoľko hodín denne na mikroskopickom pracovisku. V kombinácii s uznávanou kvalitnou optikou Leica sú tieto mikroskopy výborným pomocníkom pre každé rutinné pracovisko. Leica mikroskopy ponúkajú rad vylepšení, ako je napríklad ľahšie počítanie spermií v Maklerových komôrkach, ktoré sa dajú vybaviť fázovým kontrastom takmer pre akýkoľvek objektív.

mikroskopy Leica DM1000 LED a Leica DM2000 LED

Obr. 1: Rutinné mikroskopy vhodné pre andrologické laboratóriá. Vľavo: Leica DM1000 LED  Vpravo: Leica DM2000 LED s výhrevným stolíkom a krížovým posuvom umiestneným vľavo.

Mikroskopy řady DM1000-3000

Obr. 2: Mikroskopy radu DM1000-3000 sú vybavené pokročilými ergonomickými prvkami pre pohodlnú a zdraviu neškodnú prácu.

Mikroskopy lze vybavit speciálním nosičem pro Maklerovy komůrky

Obr. 3: Mikroskopy je možné vybaviť špeciálnym nosičom pre Maklerove komôrky. Pre lepšie zobrazenie preparátu sa dá použiť fázový alebo modulačný kontrast.

Rutinné a výskumné stereomikroskopy

Najovšie ponúkame širokú škálu stereomikroskopov vhodných pre prácu s oocytmi a embryami. Vďaka vysokej variabilite je možné prístroj nakonfigurovať presne podľa potrieb každého zákazníka. Takto sa dá splniť všetky potreby bez zbytočného zaťažovania rozpočtu. Stereomikroskopy Leica sa vyznačujú neobyčajnou ergonómiou a môžu byť vybavené kvalitnými kamerami spolu s výkonným softvérom pre náležitú dokumentáciu. V prípade použitia uzavretých boxov ponúkame aj digitálne riešenie v podobe mikroskopu Leica DMS1000 B, špeciálne vyvinutého pre použitie bez okulárov.

Polovicu úspechu pri mikroskopickom pozorovaní tvorí vhodné osvetlenie. Nový rad osvetľovacích transmisných základní TL3000 - TL5000 ergo zaručí, že budete pracovať vždy v tom najlepšom svetle. Základy TL4000 RC a TL5000 ergo ponúka unikátny Rottermanov kontrast, ktorý vytvára 3D reliéfny obraz.

Pre udržanie čistoty prostredia a bezpečnej práce s cennými embryami je možné naše stereomikroskopy zabudovať do pracovnej plochy laminárnych boxov.

stereomikroskopy pro potřeby IVF

Obr. 4: Aktuálne ponúkame široké portfólio stereomikroskopov pre potreby IVF. Jednotlivé časti mikroskopov je možné ľubovoľne konfigurovať.

Stereomikroskop Leica M125

Obr. 5: Stereomikroskop Leica M125 s ergonomickým tubusom zabudovaný do laminárneho boxu.

Plně automatická transmisní základna TL5000 ergo

Obr. 6: Plne automatická transmisná základňa TL5000 ergo. Vpravo: Rottermanov kontrast ponúka 3D reliéfny obraz.

digitalni-mikroskop-leica-dms1000-se-zak

Obr.7: Digitálny mikroskop Leica DMS1000 so základňou TL5000 ergo a výhrevnou vložkou.

ISCI stanica s mikroskopom Leica DMi8

V minulom roku Leica-microsystems predstavila novú invertovanú platformu Leica DMi8. Vďaka radu vylepšení ponúka tento mikroskop jedinečné možnosti pre IVF laboratóriá. Leica DMi8 je extrémne modulárna platforma. Ponúka mnoho motorizovaných, kódovaných a manuálnych častí, ktoré sa dajú jednoducho voliť podľa vašich prianí. Či už hľadáte riešenie pre jednoduchú rutinnú stanicu, alebo pokročilú stanicu s hatchingom, v Leica DMi8 nájdete stanicu, ktorá zaručí rýchlu, bezpečnú a pohodlnú každodennú prácu bez zbytočnej záťaže rozpočtu laboratória.

Aj u Leica DMi8 sa myslelo na ergonómiu pracoviska. Výklopný tubus a štíhly profil mikroskopu zaručí pohodlnú pozíciu pracovníka a možnosť lepšieho umiestnenia ovládačov manipulátorov.

Pre dokumentáciu je Leica DMi8 vybavená bočným kamerovým portom na tubuse mikroskopu, ktorý pracovníkovi neprekáža vo voľnom výhľade na misku s vajíčkami.

Pre reliéfne zobrazenie oocytov je Leica DMi8 vybavená integrovaným modulačným kontrastom, ktorý dovoľuje použitie bežných objektívov bez modulačnej vložky. Najnovšie tak môžete Vašu stanicu doplniť optikou vyššej triedy so zorným polom 22-25 mm a vykonávať hatching v modulačnom kontraste! Pre vyšetrenie morfológie spermií môžete svoju stanicu vybaviť 63x a 100x objektívmi s DIC kontrastom, zaručujúcim reliéfny obraz pri vysokom rozlíšení. Tieto objektívy ponúkame aj v suchej verzii bez nutnosti použitia imerzného média.

Invertované stanice sa často stretávajú s veľmi vysokou výškou, pre ktorú nemôžu byť umiestnené v laminárnych boxoch. Leica DMi8 aktuálne dodávame aj s možnosťou pevného ramena pre prechádzajúce svetlo, ktorá výrazne znižuje výšku celej stanice a dovoľuje tak montáž do sterilného prostredia laminárnych boxov.

Invertovaná platforma Leica DMi8

Obr. 8: Invertovanú platformu Leica DMi8 je možné nakonfigurovať v mnohých variantoch na mieru zákazníka. Vľavo hore: Stanica s manipulátormi Leica a predným panelom s ovládacími tlačidlami. Vľavo dole: manuálna stanica s prázdnym predným panelom a pevným transmisným ramenom s nízkym profilom (tu verzia bez tubusu a okulárov). Vpravo: stanica s pokročilou motorizáciou a automatizáciou, vybavená dotykovým LCD displejom a manipulátormi Eppendorf.

Leica DMi8 využívá integrovaného modulačního kontrastu (IMC)

Obr. 9: Vľavo: Leica DMi8 využíva integrovaný modulačný kontrast (IMC). Pre lepší obraz je modulátor v kondenzore vybavený druhou štrbinou s polarizátorom. Vpravo: Spermie v diferenciačnom integrovanom kontraste (DIC).

Ako v perinke s príslušenstvom od Leica

Udržanie vhodných okolitých podmienok embryí a vajíčok je zásadné pre úspešné transfery. Každý z mikroskopov Leica je preto možné dovybaviť výhrevnými vložkami. Osvetlenie je zaistené šetrným LED zdrojom, ktorý šetrí vaše embryá a vajíčka.

výhřevný modul Leica

Obr. 10: Výhrevný modul Leica.