Reometer HAAKE Viscotester iQ AIR

Unikátny rotačný reometer Thermo Scientific HAAKE Viscotester iQ Air je najmenším reometrom so vzduchovým ložiskom na svete. Kombinuje všetky výhody reometra HAAKE Viscotester iQ a rozšírenia meracieho rozsahu hlavne v oblasti oscilačných techník vďaka vzduchovému ložisku.

 • Robustný a spoľahlivý mechanický zdvih meracej hlavy
 • Intuitívne ovládanie pomocou dotykového displeja
 • Kompaktný dizajn
 • Preddefinované meracie metódy
Viscotester_Series.jpg

Rozšírené kapacity meracieho rozsahu
 • presné meranie materiálov viskozitou vode podobných
 • komplexná charakterizácia viskoelastických vlastností
Zvýšená efektivita a znížený čas prípravy vzorky
 • asistovaný postup nastavenia a manipulácie
 • jednoduchá výmena meracích geometrií a dávkovania vzorky
Obmedzenie chýb pomocou softvérového asistenta
 • preddefinované meracie a vyhodnocovacie metódy
 • vizuálna indikácia správnosti meracieho rozsahu počas merania
Spoľahlivé a reprodukovateľné výsledky
 • zaistenie správneho dávkovania vzorky a nastavenie meracej medzery pomocou funkcie 'smart lift'
 • rýchle pripojenie a rozpoznanie meracích geometrií a temperačných jednotiek pomocou funkcie 'connect assist'
Flexibilita pri výbere príslušenstva pre vašu aplikáciu
 • široká ponuka geometrií: koaxiálne valce, doska-doska, kužeľ-doska, lopatkové rotory
 • plne automatizované softvérové riadenie alebo tzv. standalone
Svoje uplatnenie nachádza najmä v oblasti nízkoviskóznych látok a u materiálov s viskoelastickým správaním. Thermo Scientific HAAKE Viscotester iQ Air je prenosný, užívateľsky prívetivý reometer s rozšíreným rozsahom merania. Vďaka svojej modularite môžu užívatelia veľmi ľahko a rýchlo zameniť meracie geometrie a tým za veľmi krátky čas premerať vzorky so širokou škálou viskozít pomocou niekoľko metód.

HAAKE Viscotester iQ Air zaznamenáva jednoduché viskozitné krivky, komplexné reologické správanie v rotácii a oscilácii, pokrývajúce oblasť od nízkoviskóznych kvapalín až po tuhé pasty.