Kontrola povrchov s digitálnym mikroskopom Leica DVM6

Úvod

Vizuálna kontrola povrchových kazov a vád automobilových dielov je neodmysliteľnou súčasťou kontroly kvality výrobkov (QC/QA) a analýzy porúch (FA).

Niektoré z týchto dielov sú vyrobené z materiálov, ktoré sa dajú len ťažko analyzovať optickými prístrojmi. Napríklad pneumatiky dávajú s typickými osvetľovacími technikami nízky kontrast, čo komplikuje detekciu vád.

Digitálny mikroskop Leica DVM6 je ideálnym nástrojom pre rýchlu a jednoduchú kontrolu, meranie a tvorbu reportov.

04.jpg

Zlepšenie efektivity práce

Rýchlejšie metódy pre kontrolu a riadenie kvality (QC) automobilových dielov, ktoré zároveň poskytujú spoľahlivé výsledky, sú častou požiadavkou užívateľov. Digitálny mikroskop Leica DVM6 ponúka z nižšie uvedených dôvodov rýchlejšiu, efektívnejšiu a spoľahlivejšiu kontrolu:

  • Reprodukovateľná mikroskopia vďaka automatickému sledovaniu a ukladaniu najdôležitejších hardwarových parametrov (kódovanie, napr. pozícia stolíka, typ objektívu, použitý zoom, typ osvetlenia a nastavenie kamery), s možnosťou rýchleho sťaženia zobrazovacích podmienok.
  • Rýchly spôsob ako zmeniť zväčšenie s malým alebo žiadnym prerušením pracovného postupu výmenou objektívov a pomocou kontinuálneho zoomu s veľkým rozsahom 16:1.
  • Rýchle a ľahké sklopenie a rotácia pre pozorovanie vzorky z rôznych uhlov pohľadu.
  • Integrované LED prstencové svetlo a koaxiálne osvetlenie.
  • Digitálna kamera s rýchlym živým obrazom a vynikajúcim rozlíšením 10 MP.
  • Softvér umožňujúci intuitívnu a multifunkčnú analýzu vzorky.

Rýchle a ľahké nastavenie

Po pripojení napájacieho kábla, USB kábla k počítaču a objektívu môžeme začať pracovať s Leica DVM6 pomocou softvéru Leica Application Suite X (LAS X). Leica DVM6 má maximálnu pracovnú vzdialenosť 60 mm a stolík s rozsahom pojazdu 70 x 50 mm. Stolík dokáže spracovať vzorky o hmotnosti až 2 kg.

01.jpg

a)

02.jpg

b)

Obr. 1 Fotografie povrchu behúňa (a) a prierezu vzorky automobilovej pneumatiky (b)

Vzorky z rôznych perspektív

Presnejšie informácie o vzorke môžete získať pri použití rôznych uhlov sledovania. Hlava mikroskopu Leica DVM6 sa nakláňa do uhlov +60° a -60° vzhľadom k jej neutrálnej zvislej polohe. Stolík sa otáča kontinuálne medzi +180° a -180°, a to v celom rozsahu. Niektoré príklady vzoriek študovaných v rôznych uhloch náklonu sú uvedené na obr. 2.

05.gif06.jpg
07.jpg08.jpg

 Obr. 2 Fotografie sledovania povrchov z rozdielnych uhlov pohľadu

Osvetlenie

Integrované LED prstencové svetlo a koaxiálne osvetlenie umožňujú niekoľko typov kontrastných metód. S týmito typmi osvetlenia sa dajú ľahko pozorovať aj jemné detaily na vzorke, ktoré sú pri bežnom osvetlení zle viditeľné (obr. 3).

09.gif10.jpg
11.jpg12.jpg
13.jpg

Obr. 3 Fotografie povrchov pri použití rôznych typov osvetlenia

Záver

Digitálny mikroskop Leica DVM6 je ideálnym nástrojom pre inšpekciu, kontrolu kvality (QC) a analýzu porúch (FA) automobilových dielov, ako sú pneumatiky a iné. Ponúka užívateľom výhody ako sú kódovanie, rýchla zmena zväčšenia, 10 MP kamera, intuitívny softvér a mnoho ďalších. Leica DVM6 s naklápacou hlavou a integrovaným prstencovým a koaxiálnym osvetlením je veľmi účinné zariadenie pri skúmaní zložitých vzoriek, ako je čierna guma automobilových pneumatík a biele plastové diely.