Séria stereomikroskopov Leica S9

V roku 2017 prichádza spoločnosť Leica Microsystems so sériou noviniek, o ktorých vás budeme priebežne informovať. Inovácie prebehnú v softvérových platformách aj v samotných mikroskopoch. Na svoje si prídu tí, ktorí využívajú špičkové funkcie mikroskopov dotýkajúcich na hranici súčasného technologického pokroku, ale aj tí, ktorí používajú mikroskopy ako nástroj pre rýchlu rutinnú prácu.

V oblasti stereomikroskopie sa v posledných rokoch vývoj u Leica Microsystems zameriaval prevažne na CMO mikroskopy (Leica M-série), vhodné predovšetkým pre pokročilé zobrazovacie metódy. Teraz sa však pozornosť obrátila aj na rutinné stereomikroskopy s optickým systémom greenough, ktoré sú tu pre tých, ktorí mikroskopy využívajú v každodennej rutine. A preto vám predovšetkým predstavujeme novú sériu stereomikroskopov Leica S9.

Prečo greenough systém?
Ako sme už spomenuli v úvode, nový rad S9 je založený na optickom systéme greenough. Tento systém je historicky prvým typom stereomikroskopov a niekedy je považovaný za prekonaný novším systémom CMO (common main objective). Systém greenough je založený na dvoch oddelených optických cestách, ktoré spolu zvierajú špecifický uhol (u S9 je to 10°), ktorý zodpovedá očnej zbiehavosti pri pohľade na bod v danej vzdialenosti. Z toho vyplývajú hlavné vlastnosti tohto systému. Greenough systém má najostrejšie zaostrenie v strede zorného poľa, kde sa krížia roviny ostrosti oboch optických ciest. Smerom k okrajom sa ostrosť zhoršuje. Avšak, mozog pri pohľade do okulárov tieto nedostatky vyrovná a obraz sa javí celkovo ostrý. Pri práci s kamerou však môže byť tento rozdiel zreteľný. Prečo teda zvoliť greenough stereomikroskop ? Tieto mikroskopy Vám prinesú najsilnejší 3D vnem a teda aj zvýšenú orientáciu v priestore. Navyše jednoduchšia konštrukcia týchto mikroskopov umožní zaobstarať za rovnakých podmienok výrazne výkonnejší mikroskop.

Stereomikroskopy série S9 preto odporúčame predovšetkým Vám, ktorí pod mikroskopom vykonávate každodennú manipuláciu a orientácia v priestore je tak pre Vás zásadná.

Obr. 1: CMO optický systém (vlevo) greenough systém (vpravo)

Obr. 1: Na rozdiel od CMO optického systému (a) je greenough systém (b) tvorený dvoma úplne oddelenými optickými cestami so špecifickým vzájomným sklonom. Vďaka tomuto sklonu je zaostrenie sústredené na stred zorného poľa. U CMO mikroskopu je optická os objektívu kolmá na podložku, a tak je celé pole zaostrené, avšak na úkor 3D vnemu.

Prečo stereomikroskopy Leica S9?

Pre ojedinelý rozsah zväčšenia!
Stereomikroskopy série S9 prinášajú pre greenough modely doteraz najsilnejší pomer zväčšenia 9:1. V základnej zostave (10x okuláre a bez predsádky) sa môžete pohybovať v rozsahu zväčšenia 6,1-55x! Teraz tak využijete mikroskop pre jednoduchý prehľad vzorky, ako aj pre starostlivý prieskum všetkých detailov. Vďaka okulárom so zorným poľom 23 mm dosiahnete pri zväčšení 6,1x zorné pole až 37,7 mm. 122 mm pracovnej vzdialenosti potom poskytne dostatok pracovného priestoru pre vaše nástroje.

Pre príslovečnú kvalitu obrazu!
Celá optická cesta nových S9 stereomikroskopov je apochromaticky korigovaná. Apochromatická optika Vám zabezpečí dokonalý obraz bez chromatických chýb.

U stereomikroskopov Leica S9 bola využitá technológia FusionOptics™, toľko obľúbená napríklad u používateľov greenough stereomikroskopu Leica A60, alebo u najsilnejších modelov CMO mikroskopov typu Leica M205. Princípom technológie je rozdielna apertúra optických kanálov. Do ľavého oka tak prichádza obraz s vysokou ostrosťou a do pravého oka obraz s najvyšším možným rozlíšením. O zvyšok sa postará najvýkonnejší počítač – Váš mozog. Ten skombinuje vlastnosti oboch optických kanálov a vytvorí výsledný obraz s najvyšším rozlíšením pri vysokej hĺbke ostrosti.

Obr. 2: Zobrazení funkce FusionOptics

Obr. 2: Zobrazenie funkcie FusionOptics™. Vľavo obraz s malou apertúrou a vysokou hĺbkou ostrosti, ale s nízkym rozlíšením. Uprostred obraz s veľkou apertúrou čo spôsobí vysoké rozlíšenie, ale s nízkou hĺbkou ostrosti. Vpravo fúzia predchádzajúcich obrazov s výsledným vysokým rozlíšením a hĺbkou ostrosti pri použití technológie FusionOptics™.

Pre vysokú variabilitu!
Stereomikroskopy série S9 bude možné využiť vo veľmi širokej škále použitia od priemyselných inšpekcií/kontrol a opráv až po biologické aplikácie ako sú mikrooperácie, disekcie, či transgénne aplikácie. Leica Microsystems do budúcna plánuje získať aj certifikácie pre využitie týchto mikroskopov v humánnej IVD a IVF.

Takto široká škála využitia však vyžaduje aj dostatočnú flexibilitu voči nárokom, ktoré dané aplikácie od mikroskopu vyžadujú. Mikroskop je preto možné doplniť prídavnými objektívmi (tzv. predsádkami), ktoré posunú rozsah zväčšenia podľa potrieb užívateľa. Všetky tieto objektívy sú apochromaticky korigované a zachovajú tak vysokú latku obrazovej kvality. Momentálne sú v ponuke predsádky so zväčšením 0.5x, 0.63x, 0.75x, 1.6x a 2x. Každá predsádka zmení aj veľkosť zorného poľa a pracovnú vzdialenosť. Pre prehľadnosť preto prikladáme tabuľku hodnôt. Mikroskop je možné vybaviť aj rôznymi okulármi (10x, 16x, 20x, 25x a 40x) a dosiahnuť tak veľmi variabilné hodnoty.

Obr. 3: Přehledová tabulka rozsahů zvětšení v závislosti na zvolených okulárech a předsádkách.

Obr. 3: Prehľadová tabuľka rozsahov zväčšenia v závislosti od zvolených okulárov (riadky tabuľky) a predsádok (stĺpce tabuľky). Prvý stĺpec je variant bez predsádok. Možno si všimnúť, ako sa v závislosti od zvolených predsádok menia hodnoty pracovnej vzdialenosti. Pozn.: Zväčšenie okulárov je prázdne, t.j. bez zvýšenia rozlíšenia. Vhodnosť zostavy mikroskopu so silnejšími okulármi možno prediskutovať so zástupcami spoločnosti PRAGOLAB s.r.o..

Pre riešenie šité na mieru!
Stereomikroskopy série S9 možno kombinovať so širokou škálou doterajšieho vybavenia Leica. Môžete tak svoj mikroskop nakonfigurovať s modulmi z portfólia transmisných základní, dopadajúceho osvetlenia, alebo nosných stĺpov. Mikroskop môžete kombinovať s manuálnym ostrením, aj verziou s hrubým/jemným posunom, alebo motorizovaným posunom s možnosťou ovládania pomocou nožného pedála – ideálna kombinácia pre Vás, ktorí potrebujete voľné ruky pre prácu s preparátmi. Možnosť pripevnenia mikroskopu na flexibilné rameno zas umožní umiestniť mikroskop v ľubovoľnej pozícii nad pracovnou doskou. Pozorovací uhol 35° umožní prirodzenú a uvoľnenú pozíciu pri dlhodobej práci.

Obr.4: Stereomikroskopy Leica lze nakonfigurovat v rozlišných variacích dle Vašeho přání.

Obr. 4: Stereomikroskopy Leica sa dajú nakonfigurovať v rôznych variáciách podľa Vášho priania

Pretože si môžete vybrať!
Sériu S9 reprezentujú tri východiskové modely, ktoré je možné ďalej prispôsobovať vašim požiadavkám. Každý si tak môže vybrať najvhodnejšie riešenie.

Leica S9E (entry)
Binokulárny model určený pre prácu bez nutnosti dokumentácie. Nemíňajte svoje peniaze za dokumentačné porty, keď ich nepotrebujete.

Leica S9D (documentation)
Model s optickým portom pre nasadenie ľubovoľnej kamery alebo fotoaparátu cez c-mount rozhranie. Optimálne riešenie pre majiteľov kamier, alebo pre možnosť neskoršieho rozšírenia. Optické delenie portu 50%/50% poskytuje možnosť zdieľania a nahrávania obrazu bez obmedzenia komfortu práce s mikroskopom.

Leica S9i (integrated camera)
Model s integrovanou, farebnou 10 mpix kamerou s rýchlosťou až 35 snímok za sekundu. Kamera je vybavená rôznymi dátovými výstupmi, USB portom pre pripojenie do PC a využitie sily softvérovej platformy LAS, alebo HDMI portom pre priame pripojenie do monitoru bez potreby použitia PC. Kamera je tiež vybavená eternetovým portom, vďaka ktorému ľahko pripojíte výstup do Vašej siete, alebo pomocou routera pripojíte ľubovoľné mobilné zariadenie. Stačí si zadarmo stiahnuť aplikáciu Leica AirLab (android, iOS) a môžete pomocou mobilných zariadení pozorovať Váš objekt, zhotovovať, upravovať a zdieľať snímky a videá, alebo ovládať nastavenie kamery. Vďaka integrovanej konštrukcii má tento model čistý a úsporný dizajn bez prekážajúcich káblov. Integrovaný model je navyše oproti kamerám so zrovnateľnými parametrami (napr. Leica MC190 HD) finančne výhodnejší.

Obr. 5: Zástupci řady Leica S9.

Obr. 5: Zástupcovia série Leica S9. Zľava:
Leica S9E pre základné pozorovanie s osvetlením ringlight
Leica S9D s kamerou na dokumentačnom porte, hrubým/jemným ostrením a SLI osvetlením
Leica S9i s integrovanou kamerou a komplexným TL/IL osvetlením KL2500
Leica S8 nástupca S8APO s novým faceliftom je stále v ponuke vedľa série S9

Veríme, že Vás nové mikroskopy série S9 zaujali rovnako ako nás. V prípade akýchkoľvek otázok či pripomienok sa na nás neváhajte obrátiť, zástupcovia z mikroskopického oddelenia našej spoločnosti Vám radi poradia.