Thermo Fisher Scientific predstavuje nový ICP-OES spektrometer iCAP 7000 Plus

Thermo Fisher Scientific Inc., svetový líder vo vývoji a produkcii vedeckých a analytických prístrojov, predstavil najnovšiu inováciu rodiny optických emisných spektrometrov s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES), teraz označovanou ako iCAP 7000 Plus.

Rodina simultánnych ICP-OES spektrometrov iCAP 7000 Plus nadväzuje na doteraz neprekonanú koncepciu mimoriadne úspešných, kompaktných spektrometrov iCAP 6000 a iCAP 7000, ktorých inovatívnosť bola v roku 2009 ocenená cenou 'Queens Award for Enterprise'. Rodina sa opäť rozrástla o nového člena série 7200, a to o model 7200 s radiálnym sledovaním plazmy. Výrobca teraz ponúka absolútne bezkonkurenčných šesť modelov, vždy v prevedení Radial alebo Duo (radiálny a axiálny súčasne).

Na celom modelovom rade si predovšetkým musíme vážiť kompaktnosť (840 W x 750 D x 590 H), čo každý užívateľ v preplnených laboratóriách ocení, pri vyladenom, nekompromisne stabilnom analytickom výkone, prevádzkovej úspornosti vďaka vysokému a stabilnému výkonu RF zdroja na 27 MHz, vysokej rýchlosti merania a doteraz stále neprekonanému CID detektoru bez „bloomingu“. Vďaka niekoľkostupňovému, peltierovskému chladeniu na -45 0 C, užívateľ môže počítať s linearitou až cez osem poriadkov. Všetky modely teraz majú rovnaký spektrálny rozsah 166 – 847 nm a taktiež rovnaké optické rozlíšenie 7 pm pri 200 nm. Mimoriadnej stabilite taktiež prispieva polychromátor temperovaný na 38±0,1 0C. Tieto vlastnosti umožňujú, že aj cenovo najefektívnejšie modely (7200 Plus Radial a 7200 Plus Duo) sú schopné citlivo kvantifikovať aj prvky so spektrálnymi čiarami vo vzdialenej UV oblasti, ako síru (180,731 nm), fosfor (177,495 nm) a hliník (167,079 nm). Už modely 7400 Duo/Radial sú vybavené plnou kontrolou prietoku všetkých plynov pomocou MFC (Mass Flow Controller) a pumpou so štyrmi kanálmi.

Modely 7600 Duo/Radial sú navyše vybavené jedným MFC pre ďalší pomocný plyn, čo spolu s možnosťou záznamu signálov v časovej závislosti umožňuje pripojenie alternatívnych vstupov vzoriek ako laserovú abláciu, kvapalinovú alebo iónovú chromatografiu. Sú k dispozícii aj rôzne modely automatických dávkovačov kvapalných vzoriek a hydridový generátor studených pár. Modely 7400 / 7600 sú vybavené funkciou „Full frame“ umožňujúci záznam a uloženie plné spektrálnej informácie v celom rozsahu detektoru pre prípadné neskoršie semikvantitatívne vyhodnotenie alebo nájdenie ďalších, pôvodne nehľadaných prvkov. Unikátny integrovaný systém urýchleného vnášania vzorky 'Sprint valve' pomáha zaisťovať najvyššiu produktivitu modelu iCAP 7600 Plus a vysokú rýchlosť simultánnych analýz.

iCAP_7000_Plus

Obr. 1 ICP-OES spektrometer iCAP 7000 Plus, Thermo Fisher Scientific

Spoločnou programovou platformou všetkých modelov je Qtegra™ (Qtegra™ Intelligent Scientific Data Solution™ Software), teraz rozšírená o úplne unikátnu funkcionalitu, plug-in „Element Finder“ pre ICP-OES iCAP 7000 series. Element Finder eliminuje interferencie skôr, než o nich viete tým, že automaticky vyberie vlnovú dĺžku neovplyvnenú potenciálnym interferentom. Pri výbere zohľadňuje analyty a matričné prvky prítomné vo vzorke (nech už zadané operátorom manuálne, alebo vybrané automaticky po meraní fullframe). Element Finder vykoná tiež automatickú optimalizáciu meracích parametrov.

Pre úplne automatický chod využíva plug-in Element Finder merací mód Fullframe, čo je záznam všetkých radov spektra vzorky v plnom vlnovom rozsahu prístroja - echellegram, z ktorého „Element finder“ automaticky vyberie vlnové dĺžky vyhovujúce pre analýzu obsiahnutých prvkov. Element Finder ďalej automaticky optimalizuje meracie parametre na základe zistených/operátorom zadaných prvkov.

ICP-OES spektrometer iCAP 7000 Plus je použiteľný vo všetkých oblastiach prvkovej analýzy, v rutinných aj vedecko-výskumných laboratóriách. Inovatívna koncepcia, výnimočný analytický výkon a vysoká produktivita – to je iCAP 7000 Plus od Thermo Scientific.

Pre ďalšie informácie o ICP-OES spektrometri iCAP 7000 Plus a ďalšie prístroje od Thermo Fisher Scientific kontaktujte odborného predajcu oficiálneho distribútora pre Českú a Slovenskú republiku: spoločnosť PRAGOLAB s.r.o. (www.pragolab.sk) .