Využitie ICP-MS iCAP Q na kontrolu potravín

Národný ústav potravín Dánskej technickej univerzity (DTU) využíva ICP-MS spektrometer s indukčne viazanou plazmou iCAP Q od Thermo Fisher Scientific, pre výskum podporovaný Európskou Úniou zameraný na vývoj štandardných postupov stanovenia arzénu a nanomateriálov v potravinách.

ICP-MS-spektrometr_obili_kelimek

Dr. Erik Huusfeldt Larsen, výskumný pracovník Národného inštitútu potravín DTU a jeho skupina zameraná na kovy, minerály a nanočastice, používajú systém iCAP Q ICP-MS k stanoveniu arzénu vo vzorkách potravín. Európski výskumníci potvrdzujú, že dlhodobo nie je adekvátne stanovovať len celkové obsahy zlúčenín arzénu, pretože už veľmi malé množstvá anorganických foriem arzénu sú spájané s niektorými závažnými ochoreniami, ako sú nádorové ochorenia pokožky a žlčníka, zatiaľ čo organicky viazaný arzén je omnoho menej toxický. Larsen poznamenáva, že až dodnes kontaminácia arzénom je spojovaná predovšetkým s rybami a inými morskými produktmi, avšak v posledných rokoch bol arzén nájdený aj v pitnej vode, ryži a pšenici, čo si vyžaduje zvýšenú pozornosť z hľadiska verejného záujmu.

Tento vedecký výskum, ktorý je podporovaný Európskou Úniou, je zameraný na vývoj jednoducho použiteľných metód analýzy kontaminantov, vrátane anorganického arzénu. ICP-MS spektrometer iCAP Q ICP-MS spektrometer iCAP Q je používaný pre selektívnu a ultracitlivú detekciu arzénu po „solid-phase“ extrakcii.

Skupina Dr. Larsena tiež spolupracuje na európskom projekte NanoLyse, ktorý zahrnuje stanovovanie nanočastíc vrátane striebra, silikátov a organických nanočastíc v potravinovej matrici. Systém iCAP Q je využívaný pre stanovovanie obsahu metalických nanočastíc, metódou „single particle“ pomocou ICP-MS vo vzorkách potravín.

ICP-MS spektrometr

Dr. Larsen hovorí, „táto technológia nám poskytuje unikátnu možnosť detegovať a počítať individuálne nanočastice v potravinách, čo sa ukazuje ako veľmi dôležité. Je nevyhnutné poznať nielen veľkosť prítomných častíc, ale musíme byť schopní určovať tiež počet a mieru zastúpenia jednotlivých veľkostných frakcií vo vzorke. Ukazuje sa, že toxické efekty sú významne asociované s veľkým povrchom nanočastíc“.

iCAP RQ nanoparticles

„Naša spoločnosť víta a dlhodobo podporuje výskum Národného ústavu potravín. A táto spoločná aktivita je ďalším prehĺbením našich vzťahov,“ Adrian Holley, marketingový riaditeľ divízie „Trace Elemental Analysis“ Thermo Fisher Scientific. Málo čo ovplyvňuje kvalitu života tak významne ako kvalita potravín. Je absolútne nevyhnutné, aby výskum v tejto oblasti bol vykonávaný tými najlepšími možnými meracími nástrojmi.

  1. Mass spectrometer reveals arsenic and nanoparticles in food
  2. Food chemistry research awarded