Nový člen rodiny spektrometrov Nicolet iS5N FT-NIR nielen pre stanovenie FAME

Environmental Protection Agency (EPA) odhaduje, že viac ako 2 miliardy galónov (7,51 miliárd litrov) bionafty boli použité v 2015. Bionafta sa vyrába transesterifikáciou rastlinných olejov alebo živočíšnych tukov. Nielen vzhľadom na výkon biopalív, či konštrukciu dieselových motor, je potreba rýchleho stanovenia FAME v palivách (biopalivách) viac ako nevyhnutná. Spektrometer Nicolet iS5N FT-NIR  v kombinácii s vyhrievaným nástavcom pre meranie technikou transmisie (iD1H Heated Transmission accessory) umožňuje stanovenie FAME v reálnych vzorkách v rozsahu koncentrácií 2-75% s chybou stanovenia v rozsahu 0,04-0,12 SD.

iS5.jpg

Ďalšie informácie: Determining Biodiesel Content in Fuel Blends Using FT-NIR