SMART Digest – jednoduchá, rýchla a reprodukovateľná metóda rozkladu proteínov

Thermo Scientific™ SMART Digest™ sú kity určené pre biofarmaceutické a proteomické aplikácie, ktoré vyžadujú jednoduchú, rýchlu, citlivú a vysoko reprodukovateľnú metódu rozkladu proteínov. Deje sa tak vďaka použitiu optimalizovaných tepelne stabilných enzýmov.

Kity SMART Digest prinášajú prípravu vzoriek proteínov, ktorá je:

 • rýchla
 • jednoduchá
 • vysoko reprodukovateľná
 • citlivá

Od moderných biofarmaceutických a proteinovo výskumných laboratórií sú dnes vyžadované vysoko kvalitné kvantitatívne a kvalitatívne analytické výsledky dosiahnuté v čo najkratšom možnom čase. Jednou z kľúčových oblastí, ktorá ovplyvní tieto požiadavky, je príprava vzoriek. Doteraz používané metódy bohužiaľ vykazujú nízky stupeň reprodukovateľnosti, nízku citlivosť a zdĺhavú metodiku, nie sú vhodné k automatizácii a často vyžadujú k dosiahnutiu výsledkov 24 hodín.

Riešením pre dosiahnutie zadaných požiadaviek sú kity SMART Digest, ktoré ponúkajú značné výhody oproti konvenčným postupom rozkladov proteínov:

 • významne rýchlejšia metóda (väčšinou 60 minút)
 • iba 3 kroky v pracovnom postupe
 • možnosť automatizácie
 • väčšia reprodukovateľnosť
 • vyššia citlivosť

Obr. 1: SMART Digest – jednoduchý a rýchly postup rozkladu proteínov

Obr. 1: SMART Digest – jednoduchý a rýchly postup rozkladu proteínov

Obr. 2: Konvenčný postup

Obr. 2: Konvenčný postup

Obr. 3: Porovnanie SMART Digest a konvenčnej metódy rozkladu proteínov (in-solution)

Obr. 3: Porovnanie SMART Digest a konvenčnej metódy rozkladu proteínov (in-solution)

Kity sú dostupné taktiež vo verzii SMART Digest ImmunoAfinity . A v týchto variantoch (na uvedených odkazoch nájdete ďalšie informácie, aplikácie, typy balení kitov atd.):

Pre následný proces filtrácie alebo SPE odporúčame:

 • SOLAµ SPE
 • Thermo Scientific HyperSep-96 Well Plate Vacuum Manifold
 • The Thermo Scientific Vacuum Pump EU option

Odporúčaná kolóna pre kvantifikáciu peptidov je napr.:

 • Thermo Scientific Acclaim VANQUISH, C18, 2.2 μm Analytical (2.1 × 250 mm, P/N 074812-V)

Obr. 4: Pre biofarmaceutické aplikácie ponúkame kompletný rad kolón Thermo Scientific

Obr. 4: Pre biofarmaceutické aplikácie ponúkame kompletný rad kolón Thermo Scientific

Neváhajte sa na nás obrátiť s akýmkoľvek dotazom (nagyova@pragolab.sk), radi Vám pomôžeme.