SPME Arrow - nová technológia SPME

Mikroextrakcia tuhou fázou (Solid phase microextraction, SPME) je metóda prípravy vzoriek bez použitia rozpúšťadiel, ktorá spája extrakciu a zakoncentrovanie do jedného kroku. Technika je založená na absorpcii alebo adsorpcii zložky vzorky na stacionárnej fáze pokrývajúce kremenné vlákno, ktoré je umiestnené vo vnútri kovovej ihly.

Obr. 1: Technika SPME Arrow

Obr. 1: Technika SPME Arrow

Zlepšite produktivitu s novým optimalizovaným dizajnom SPME Arrow

Thermo Scientific SPME Arrow prináša optimalizovanú geometriu vlákna, ktorá umožňuje dosiahnutie mimoriadnej citlivosti, redukciu doby extrakcie a zvýšenie efektivity laboratória.

 • Vyššia citlivosť – vďaka veľkému sorpčnému objemu dosahuje 10x vyššiu citlivosť oproti klasickým SPME vláknam
 • Rýchlejšia extrakcia – väčší sorpčný povrch umožňuje extrakciu rovnakého množstva analytu 2x rýchlejšie než v prípade klasických SPME vlákien
 • Zlepšená spoľahlivosť – optimalizovaná geometria vlákna a materiál použitý pre výrobu vlákna zvyšujú robustnosť, zároveň tvar ihly obmedzuje opotrebovanie septa
 • K dispozícii je kompletný rozsah sorpčných materiálov pre splnenie požiadaviek u všetkých aplikácií
 • Jednoduchá identifikácia vlákna – vlákna sú farebne rozlíšené podľa typu sorbentu a priemeru pre uľahčenie ich identifikácie
 • Výkonná extrakčná technológia – modul Heatex Stirrer zaisťuje účinné miešanie vďaka cykloidnému tvaru miešadla. Rýchle vyváženie, konštantné miešanie a presná kontrola teploty zaisťujú optimálnu extrakciu. Technológia miešacieho zariadenia pohybuje len spodnou časťou vialky, čo redukuje namáhanie vlákna a predlžuje jeho životnosť

Obr. 2: Díky většímu objemu fáze a sorpčnímu povrchu SPME Arrow je dosaženo vyšší výtěžnosti, vynikají citlivosti a zkrácení času extrakce

Obr. 2: Vďaka väčšiemu objemu fázy a sorpčnému povrchu SPME Arrow je dosiahnutá vyššia výťažnosť, vynikajúca citlivosť a skrátenie času extrakcie

Obr.3 Barevné rozlišení Arrow pro usnadnění jejich identifikace

Obr. 3: Farebné rozlíšenie Arrow pre uľahčenie ich identifikácie

Postup mikroextrakcie tuhou fázou

Optimálnych výsledkov pri SPME je možné dosiahnuť presným dodržaním pracovného postupu.

 1. Inkubácia
 2. Extrakcia
 3. Desorpcia/nástrek
 4. Čistenie vlákna

Získajte viac aplikácií s SPME Arrow

Vlákna SPME Arrow kombinujú výhody klasických SPME vlákien s výhodami extrakčných techník pre väčší objem fázy, ako je sorpčná extrakcia miešadlom (SBSE), vďaka vyššej citlivosti vlákien a robustnosti techniky SPME Arrow prekonáva obmedzené možnosti automatizácie SBSE.

SPME Arrow sa dá použiť pre široké spektrum analýz v oblastiach znečistenia životného prostredia, potravinárstva, analýzy aromatických látok, klinického aj súdneho lekárstva, a to vďaka tomu, že spĺňa požiadavky na citlivosť pre detekciu stopových a ultraspotových koncentrácií analytov v jednouchých, čistých, znečistených aj zložitých matriciach.

Široké spektrum vlákien umožňuje výber vhodného vlákna pre detekciu prchavých a stredne prchavých zlúčenín s veľkým rozsahom bodov varu a polarity.

Kľúčové aplikácie pre SPME sú charakterizácie aromatických látok vo víne, látky bez príchute v potravinách a baleniach, analýza pesticídov, fenolických látok, chlórfenolických látok, BTEX a PAH vo vode a pôde.

Zvýšená účinnosť extrakcie

Väčší povrch a objem vlákna v SPME Arrow poskytuje zvýšenú účinnosť extrakcie v porovnaní s klasickými SPME vláknami. Na obrázku vidíte porovnanie výsledkov získaných pomocou klasických SPME a SPME Arrow pre 16 sledovaných PAH v pitnej vode.

Obr.4: Extrakce 16 sledovaných PAH s klasickým 100 µm PDMS SPME (žlutá), 100 µm PDMS SPME Arrow (modrá) a 250 µm PDMS SPME Arrow (červená) při přímé SPME (Direct Immersing SPME).

Obr. 4: Extrakcia 16 sledovaných PAH s klasickým 100 µm PDMS SPME (žltá), 100 µm PDMS SPME Arrow (modrá) a 250 µm PDMS SPME Arrow (červená) pri priamej SPME (Direct Immersing SPME)

Na stiahnutie:

Neváhajte sa na nás obrátiť so žiadosťou o ďalšie informácie ( nagyova@pragolab.sk ).