Ako vybrať LC kolónu pre analýzy potravín, nápojov a krmív

Na analýzy potravín a nápojov, ako neoddeliteľných súčastí života každého z nás, sú kladené obrovské nároky na požiadavky, jednak z hľadiska citlivosti, ale taktiež na rýchlosť metódy. Jedná sa predovšetkým o analýzy:

 • cukrov
 • vitamínov
 • pesticídov
 • mykotoxínov
 • antibiotík
 • farbív a ďalších látok.

Pri technikách LC a LC/MS je najdôležitejším faktorom výber chromatografickej kolóny, HPLC alebo UHPLC. Či už dávate prednosť plne poréznym kolónam alebo preferujete kolóny s pevným jadrom, s kolónami Thermo Scientific nespravíte chybu pri žiadnej voľbe.

Napríklad plne porézne kolóny Hypersil GOLD sú výsledkom 40 ročných skúseností s vývojom a výrobou HPLC médií a kolón Hypersil s cieľom zlepšovať účinnosť chromatografie. Sú to kolóny najvyššej generácie, ktoré Vám poskytnú vynikajúci tvar píkov. Hypersil GOLD sú určené pre analýzy látok, ktoré sú na tradičných silikagélových kolónach ťažko rozdeliteľné. Sú jedinečné kvôli kvalite fázy a väzby a práve vďaka tomu poskytujú excelentný tvar píkov, ktorý má vplyv na rozlíšenie, kapacitu a citlivosť, obzvlášť pre stopové množstvá.

Hypersil GOLD – fáza

Typ fázy Častice C (%) USP
Hypersil GOLD 1,9 µm, 3 µm, 5 µm, 12 µm 10 L1
Hypersil GOLD C8 1,9 µm, 3 µm, 5 µm 8 L7
Hypersil GOLD C4 1,9 µm, 3 µm, 5 µm 5 L26
Hypersil GOLD aQ 1,9 µm, 3 µm, 5 µm 12 L1
Hypersil GOLD PFP 1,9 µm, 3 µm, 5 µm 8 L43
Hypersil GOLD Phenyl
1,9 µm, 3 µm, 5 µm 8 L11
Hypersil GOLD CN
1,9 µm, 3 µm, 5 µm 4 L10
Hypersil GOLD Amino
1,9 µm, 3 µm, 5 µm 2 L8
Hypersil GOLD AX
1,9 µm, 3 µm, 5 µm 6 -
Hypersil GOLD SAX
1,9 µm, 3 µm, 5 µm 2,5 L14
Hypersil GOLD Silica
1,9 µm, 3 µm, 5 µm - L3
Hypersil GOLD HILIC
1,9 µm, 3 µm, 5 µm 6 -

Hypersil GOLD – pH stabilita

Fáza pH stabilita
Hypersil GOLD 2 - 11
C8, aQ
2 - 9
C4, PFP, Phenyl, CN, Amino, AX, SAX, Silica, HILIC 
2 - 8

Hlavnou výhodou kolón s pevným jadrom Accucore je vysoké rozlíšenie a kratší čas analýzy, pri týchto konkrétnych kolónach potom ešte navyše aj vynikajúca reprodukovateľnosť.

Accucore solid core

Accucore - fáza

Kolóna Typ fázy Častice C (%) USP
Accucore RP-MS 2,6 µm 7 -
  C18 2,6 µm
9 L1
  C8 2,6 µm 5 L7

aQ 2,6 µm 9 L1
  Polar Premium
2,6 µm 8 L60
  Phenyl-Hexyl  
2,6 µm 5 L11
  PFP
2,6 µm 5 L43
  Phenyl-X  
2,6 µm 6 -
  C30
2,6 µm 5 L62
  HILIC
2,6 µm - L3
  Urea-HILIC
2,6 µm - -
Accucore Biomolecules
150-C18
2,6 µm 7 L1
  150-C4 2,6 µm
2 L26
  150-Amide-HILIC  2,6 µm
- -
Accucore XL
C18
4 µm
7 L1
  C8
4 µm
4 L7

Accucore – pH stabilita

Fáza pH stabilita
Accucore C18, 150-C18, XL C18 1 - 11
Accucore Polar Premium
1,5 - 10,5
Accucore RP-MS, C8, aQ, 150-C4, XL C8 
2 - 9
 Accucore Phenyl-Hexyl, PFP, Phenyl-X, C30, HILIC, Urea-HILIC, 150-Amide-HILIC  2 - 8

Prezrite si ukážky niektorých aplikácií :

Cukry

Vitamíny

Aditiva energy drinky

Vitamín C

Pre separáciu vysoko polárnych látok, ako sú sacharidy a látky s niekoľkými hydroxylovými, karboxylovými alebo amino skupinami:

 • Oligosacharidy
 • Geometrické izoméry
 • Diastereoizoméry
 • PCB, dikvát, parakvát
 • PEG a PEAP
 • Fosfopeptidy

sú vďaka svojim unikátnym vlastnostiam (100% porézny grafitizovaný uhlík) vynikajúce kolóny Hypercarb . Zaujímavé možnosti prináša tiež kolóna Acclaim Trinity v spojení s detektorom Thermo Scientific Dionex Corona.

Elektrolyty ve sportovních nápojích za použití Acclaim Trinity P2

Vysoko čistý silikagél, rozsiahle testy kvality, prísne protokoly a akreditované zariadenia, rovnako ako dôsledná kontrola veľkosti častíc, ktorá znižuje distribúciu veľkosti častíc na minimum, a automatizovaný proces plnenia. To všetko prispieva k najvyššej kvalite kolón Thermo Scientific a spokojnosti používateľov.

Potrebujete alebo chcete odporučiť kolónu pre Vašu aplikáciu ? Alebo Vás zaujíma cenová ponuka? Obráťte sa na nás ( nagyova@pragolab.sk ).

Ďalšie informácie a aplikačné listy nájdete tu:

Prečítajte si tiež:

Na stiahnutie: