REOMETRE A EXTRÚDRE PRE POTRAVINOVÝ PRIEMYSEL

 • Zaujímate sa o optimalizáciu SPRACOVANIA , MIEŠANIA , PLNENIA VYTLÁČANIA potravinárskeho výrobku?
 • Potrebujete pochopiť správanie sa GÉLU EMULZIE pri rôznych podmienkach?
 • Snažíte sa optimalizovať ŠTRUKTÚRU , LEPKAVOSŤ ROZTIERATEĽNOSŤ výsledného produktu?

Uvodny_obrazok.jpg

REOLÓGIA  je rozhodujúcim faktorom pre potravinársku výrobu, spracovanie a výsledné vlastnosti výrobku. Kontrola a úprava reologických vlastností ako je viskozita, medza klzu a viskoelasticita zabezpečujú jednoduchšie spracovanie a vysoko kvalitný produkt.


MALÉ – JEDNODUCHÉ – NASTAVITEĽNÉ - STOLNÉ – LABORATÓRNE EXTRÚDERY
 • pre prípravu potravinárskych produktov

Extruder_process_11.bmp
Obrázok 1: Extrúder process 11

Extrúzia potravín je kontinuálny a nákladovo efektívny proces výroby. V mnohých prípadoch vedci a inžinieri vyžadujú rozmerovo malé zariadenie na štúdium vlastností počas vývoja produktov a procesu optimalizácie. Pri vývoji nových potravinových výrobkov môže potrebný čas a materiál pri použití extrúdera v produkčnom rozsahu spôsobiť značný nárast nákladov a tým ohroziť celý projekt. Použitím nového PROCESS 11 EXTRÚDERA je potreba len 20 g materiálu k uskutočneniu experimentu a urobiť rad testov v laboratórnom meradle. Zároveň výsledky odpovedajú produkčným podmienkam.


MALÉ – JEDNODUCHÉ – INTUITÍVNE- KOMPAKTNÉ – LABORATÓRNE REOMETRE
 • na kontrolu kvality

Viscotester VTiQ
Obrázok 2: Viskotester VTiQ

Reometre Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ sú navrhnuté pre všetky reologické požiadavky kontroly kvality. Ponúkajú praktické operácie a širokú paletu príslušenstva. Je jednoduché nájsť najlepšiu konfiguráciu pre skoro všetky potravinové aplikácie a garantuje ľahké nastavenie zmien odpovedajúce meniacim sa požiadavkám.
Reometre HAAKE Viscotester iQ sú ideálne na:
 • Meranie tokových vlastností aj nízko-viskóznych vzoriek ako džúsov alebo mliečnych výrobkov
 • Testovanie tekutosti alebo roztierateľnosti stredne až vysoko viskóznych kvapalín, krémov a pást
 • Merania medze klzu vysoko citlivých štruktúr ako jogurtov alebo syrov a produktov, ktoré obsahujú väčšie častice ako ovocná dreň alebo cereálie.

MODULÁRNE – ULTRAPRESNÉ – UNIVERZÁLNE- POKROČILÉ ROTAČNÉ REOMETRE

Rheometer_Haake_MARS_new.jpg
Obrázok 3: Reometer Haake Mars

Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS™ sú rotačné reometre pre pokročilú charakterizáciu materiálov, zahrňujúce analýzy viskóznych alebo viskoelastických vlastností v rotačnom alebo oscilačnom móde.
Pre analýzu potravín je mnoho dostupného príslušenstva:
 • Simultánna reologická a mikroskopická analýza pre vyhodnocovanie kryštalizácie tukov alebo škrobov
 • Tribologická meracia cela pre testovanie mazacích vlastností
 • Systém pre výskum vplyvu surfaktantov v potravinových emulziách
 • Vysokotlaková komora pre simuláciu tepelných úprav (varenie, pečenie)

ELONGAČNÉ REOMETRE PRE NÍZKE ALEBO STREDNE VISKÓZNE TEKUTINY

HAAKE_Caber_1.jpg
Obrázok 4: Thermo Scientific™ HAAKE™ CaBER 1

Thermo Scientific™ HAAKE™ CaBER 1 je jediný komerčne dostupný elongačný reometer pre nízko a stredne viskózne tekutiny. Elongačné tokové vplyvy je možné pozorovať v mnohých výrobných krokoch, ako sú plnenie, rozprašovanie alebo natieranie Znalosť a pochopenie reologického správania potravín pomáha pri optimalizácii výrobného procesu a finálneho produktu.
HAAKE CaBER 1 reometer ponúka niekoľko doplnkov pre následné elongačné meranie:
 • Lepkavosť a lepivosť tuhnúcich krémov a pást je možné testovať senzorom normálovej sily
 • Termolabilné vzorky môžu byť merané v špeciálnej komore s riadenou teplotou.

RÝCHLE - SPOĽAHLIVÉ - ROTAČNÉ VISKOZIMETRE NA KONTROLU KVALITY
Viskozimetre vhodné na kontrolu kvality od počiatočného materiálu až po vyhodnocovanie počas výrobného procesu.
Rýchle meranie viskozity je dôležité pre okamžité kontrolovanie novo doručených surovín alebo stop/go rozhodnutí počas tepelnej úpravy (varenie). Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ 1 Plus a 2 Plus spájajú jednoduchosť so spoľahlivými meraniami na kontrolu kvality a výrobného procesu.
Flexibilné Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotestery™ E, D, a C ponúkajú rozmanité rýchlosti a rotačné vretená v súlade s ISO a ASTM normami zahrňujúcimi ISO 2555.

Brožúra na stiahnutie

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na perdochova@pragolab.sk alebo bratislava@pragolab.sk .